Geplaatst op:4 juli 2020

Tweede Kamer neemt WHOA aan

Op 26 mei heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Deze wet zat er al enkele jaren aan te komen. Door de coronacrisis werd de behandeling in de Tweede Kamer eerst uitgesteld, maar later juist weer versneld. De WHOA kan bedrijven die door de coronacrisis in financiële nood dreigen te komen namelijk uit te brand helpen. Schravenmade Advocaten legt uit waarom.

Wat regelt de WHOA?

Als gevolg van de coronacrisis komen veel bedrijven in financiële moeilijkheden. Uiteraard probeert de overheid dit met diverse steunmaatregelen zo veel mogelijk te voorkomen. Helaas is de verwachting toch dat, zodra deze steunmaatregelen aflopen, veel bedrijven kopje onder zullen gaan. Zeker in de zwaarst getroffen sectoren.

En dat is zonde, want onder die bedrijven zitten ook veel bedrijven die op zich prima rendabel zijn, maar kampen met een (te) zware schuldenlast. De invoering van de WHOA zou voor deze bedrijven wel eens de redding kunnen zijn.

Door de komst van de WHOA krijgen ondernemingen in financiële moeilijkheden namelijk de mogelijkheid om een akkoord sluiten met schuldeisers en aandeelhouders, als zij daarmee een faillissement kunnen voorkomen. Op dit moment bestaat deze mogelijkheid ook, maar moeten alle schuldeiser instemmen met het akkoord. In de praktijk liggen vaak een of meer schuldeisers dwars, waardoor het akkoord niet tot stand komt en een faillissement onafwendbaar wordt.

Op grond van de WHOA is de toestemming van alle schuldeisers niet langer vereist. De wet biedt namelijk de mogelijkheid van een dwangakkoord: zodra een deel van de schuldeisers met het aangeboden akkoord instemt, mag de ondernemer de rechtbank vragen het akkoord te homologeren (goed te keuren). Als de rechter homologeert, wordt het akkoord verbindend voor alle betrokken partijen. Daarmee worden ook de schuldeisers die eerder niet wilden instemmen aan het akkoord gebonden.

Whoooaaa

Veel juristen en advocaten uit de ondernemingsrechtpraktijk zijn erg enthousiast over de invoering van de WHOA. Zij verwachten dat hiermee veel faillissementen kunnen worden voorkomen, evenals banenverlies en alle maatschappelijke schade die daarmee samenhangt. Als een faillissement kan worden afgewend behouden werknemers immers hun baan en kan ook veel opvolgend leed bij leveranciers en afnemers worden voorkomen. Leveranciers moeten op grond van een dwangakkoord wel genoegen nemen met een lager bedrag, maar de vraag is of zij in een faillissement überhaupt nog iets van hun vordering zouden terugzien.

Heeft u vragen?

De beoogde ingangsdatum van de WHOA is 1 oktober 2020. Het wetsvoorstel wordt op dit moment nog de Eerste Kamer behandeld. Heeft u vragen over de WHOA of bent u benieuwd wat wij op dit moment voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met de specialisten faillissementsrecht van Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram