Geplaatst op:5 juli 2020

Failliet, en dan? De rol van de curator

In eerdere blogs vertelden wij u hoe een faillissementsaanvraag in zijn werk gaat en hoe u verweer voert tegen een faillissementsaanvraag door een ander. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten wat er gebeurt als het faillissement is uitgesproken. Wat is dan de rol van de curator?

Faillissementsaanvraag

In een eerder blog vertelden wij u dat een schuldeiser uw faillissement bij de rechtbank kan aanvragen op het moment dat uw onderneming in de toestand verkeert dat zij ‘is opgehouden te betalen’. U kunt ook zelf het faillissement van uw onderneming aanvragen.

Als de rechtbank het faillissementsverzoek heeft ontvangen, wordt er op korte termijn een zitting gepland. Ook tijdens de coronacrisis gaan deze faillissementszittingen gewoon door. In faillissementszaken is het onderzoek door de rechtbank altijd vrij beperkt. De rechter toetst alleen of er voldaan is aan de eisen. Is dat het geval? Dan wordt het faillissement uitgesproken en wordt er een curator aangesteld.

De rol van de curator

Op het moment dat de rechtbank het faillissement van uw onderneming uitspreekt, wijst hij ook een curator aan. Een curator is een in faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat. De curator heeft als taak om het faillissement af te wikkelen en daarbij zo veel mogelijk de belangen van de schuldeisers te behartigen.

Daarvoor neemt de curator de bedrijfsvoering en bevoegdheden binnen het bedrijf over. Ook krijgt hij de beschikking over het vermogen van uw bedrijf. U mag zelf geen beslissingen meer nemen.

De curator wordt voor zijn werkzaamheden betaald uit het faillissement.

De taken van de curator

Een curator heeft in een faillissement onder meer de hiernavolgende taken:

  • Het veiligstellen van de boedel. De curator zal proberen zo veel mogelijk openstaande rekeningen te innen en de eigendommen van uw onderneming te verkopen, om vanuit de opbrengsten zo veel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen. De curator zal ook onderzoeken of er een doorstart mogelijk is. In dat geval verkoopt hij niet alleen de activa, maar kan hij ook nog een bedrag vragen voor de resterende goodwill van de onderneming.
  • Beslissen over het personeel. De curator zal de arbeidsovereenkomsten van uw personeel opzeggen. Soms is het nodig dat onderdelen van de onderneming doordraaien, bijvoorbeeld met het oog op een mogelijke doorstart. De curator zal dan besluiten dat (sommige) medewerkers moeten doorwerken.
  • Fraude en/of wanbeleid onderzoeken. De curator onderzoekt ook of er in aanloop naar het faillissement sprake is geweest van fraude en/of wanbeleid door het bestuur. Als dat het geval is kan hij u als bestuurder aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten in het faillissement.
  • Het doen van uitkeringen aan schuldeisers. Hierbij hanteert de curator een bepaalde volgorde, waarbij bepaalde schuldeisers voorrang hebben boven andere. Zo worden de vorderingen van de Belastingdienst en het UWV als eerste voldaan, daarna de banken met pand- en hypotheekrechten en tot slot de gewone schuldeisers. Vaak is de opbrengst in de boedel echter te laag om alle schuldeisers (volledig) uit te betalen.

Wie houdt toezicht op de curator?

Tegelijkertijd met de benoeming van de curator wordt er in uw faillissement ook een rechter-commissaris benoemd. Deze rechter-commissaris houdt toezicht op de werkzaamheden van de curator. Zo moet de curator regelmatig een schriftelijk verslag uitbrengen en heeft hij voor sommige beslissingen vooraf toestemming van de rechter-commissaris nodig.

Vragen?

Heeft u vragen over een faillissement, wellicht dat van uzelf of van een ander? Neem dan gerust contact op met de specialisten faillissementsrecht van Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

Lees ook:

ARBEIDSRECHT

wnra

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram