Geplaatst op:17 december 2018

Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?

De meeste ouders werken tegenwoordig allebei, al dan niet parttime. Het is dan goed om te weten van welke extra (verlof)regelingen u gebruik kunt maken, en of er nog iets verandert in 2019. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Iedere vrouw die werkt heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof duurt minimaal 16 weken, afhankelijk van het moment waarop u bevalt. U kunt het laten ingaan vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum. Bevalt u dan later dan de uitgerekende datum? Dan wordt het bevallingsverlof verlengd tot 10 weken. U móet het zwangerschapsverlof overigens laten ingaan vanaf 4 weken voor de uitgerekende datum, zodat u u lichaam nog even rust kunt geven.

In sommige gevallen kan bij een langdurige ziekenhuisopname na de bevalling het bevallingsverlof met nog eens maximaal 10 weken verlengd worden. Dat is voor die gevallen waarin het normale verlof niet voldoende is om volledig te herstellen.

Meerlingzwangerschap

Verwacht u een meerling? Dan heeft u recht op een zwangerschaps- en bevallingsverlof van 20 weken. U kunt dan vanaf 10 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof.

Zelfstandigen

Bent u zelfstandige? Dan heeft u recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken: de ZEZ-regeling (regeling Zelfstandig en Zwanger). Door deze regeling kunt u ook verlof opnemen. Let wel op: de uitkering pakt vaak lager uit dan uw reguliere inkomsten: de hoogte hangt af van uw inkomsten in het voorafgaande jaar, maar bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon.

Geboorteverlof voor partners

Op dit moment (2018) krijgt u als partner na de geboorte van uw kind 2 dagen betaald verlof. Dit verlof moet u binnen 4 weken na de geboorte opnemen. Daarnaast kunt u aansluitend 3 dagen (meestal onbetaald) ouderschapsverlof opnemen.

Vanaf 1 januari 2019 treedt - heel toepasselijk - de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) in werking. Vanaf die datum krijgt u als partner recht op een werkweek betaald verlof. Werkt u 40 uur? Dan krijgt u 40 uur verlof. Werkt u 28 uur, dan krijgt u 28 uur verlof. Dit verlof moet u ook binnen 4 weken na de geboorte opnemen.

Verdere uitbreiding vanaf juli 2020

Vanaf juli 2020 worden de mogelijkheden voor partnerverlof in de WIEG verder uitgebreid. Vanaf die datum kunt u als partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof ontvangt u van het UWV een uitkering van 70% van uw loon, met een maximum van 3185 euro per maand. Dit verlof moet u binnen 6 maanden na de geboorte opnemen. U moet dan wel eerst het betaalde geboorteverlof hebben opgenomen. Uw werkgever mag dit aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mogen jullie het verlof in overleg wel spreiden.

Ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof. Dit verlof is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat u meer tijd met uw kind kunt doorbrengen. U kunt het ouderschapsverlof opnemen tot uw kind 8 jaar wordt. U heeft voor elk kind recht op 26 keer het aantal uren dat u per week werk,. U mag, binnen bepaalde grenzen, zelf bepalen hoe u het verlof opneemt, hoeveel u opneemt en hoe u de uren verdeelt.

Het wettelijk ouderschapsverlof is in principe onbetaald. U bouwt er ook geen vakantiedagen over op. Soms is in een cao of in uw contract (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof afgesproken.

Calamiteiten-, kortdurend- en langdurend zorgverlof

U heeft recht op calamiteitenverlof als u plotseling voor uw zieke kind moet zorgen en dus onverwacht vrij moet nemen. Het is bedoeld om noodmaatregelen te nemen en kan dus hooguit een paar uur tot enkele dagen duren. Meestal wordt u gewoon doorbetaald, maar in een cao of in uw contract kunnen andere afspraken staan.

U heeft recht op kortdurend zorgverlof als uw kind ziek is. U moet dan wel de enige zijn die voor uw kind kan zorgen. U heeft recht op maximaal twee keer het aantal uren dat u per week werkt. Uw werkgever mag u om een doktersverklaring vragen en mag het verlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen zou komen. In principe wordt tijdens kortdurend zorgverlof 70% van uw salaris doorbetaald, met het minimumloon als ondergrens. In een cao of uw contract kunnen andere afspraken staan.

U heeft recht op langdurend zorgverlof als u langere tijd voor uw ernstig zieke kind moet zorgen. Zijn of haar leven moet daarbij op korte termijn ernstig in gevaar zijn. U mag per jaar 12 weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat u per week werkt opnemen. Dit moet u binnen 18 weken doen. Ook hier mag uw werkgever alleen weigeren als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen zou komen. Uw werkgever mag eenmaal verleend verlof later ook niet intrekken. Het langdurend zorgverlof is in principe onbetaald, maar in een cao of uw contract kunnen andere afspraken zijn opgenomen.

Adoptieverlof

Als u een kind adopteert hebben zowel u als uw partner op dit moment (2018) recht op maximaal 4 weken betaald adoptieverlof. Ook als u 2 of meer kinderen tegelijk adopteert heeft u recht op 4 weken. U moet dit verlof gespreid of aaneengesloten binnen 26 weken opnemen. Vanaf 1 januari 2019 krijgt u recht op 6 weken adoptieverlof. Daarnaast heeft u ook recht op ouderschapsverlof.

Let op: als zelfstandige heeft u geen recht op een uitkering tijdens een eventueel adoptieverlof.

Vragen?

Heeft u vragen over verlof of een conflict over verlof met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialisten. Zij beantwoorden uw vragen graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram