Geplaatst op:10 juni 2021

Werknemer in de cel: Reden voor ontslag op staande voet?

Een werknemer meldt zich ondanks eerdere waarschuwingen ziek en is niet bereikbaar voor zijn werkgever. Na tien dagen blijkt hij in detentie te zitten. De werkgever vindt dit ongeoorloofde afwezigheid en ontslaat de werknemer op staande voet. Maar zo makkelijk gaat dat niet.

In de Rotterdamse haven zijn ze wel gewend aan ruwe bolsters, maar het geduld van de werkgever met deze werknemer is op. De kraanmachinist heeft al meerdere keren schade veroorzaakt op het werk en heeft ook buiten werktijd nogal eens een akkefietje. In juni 2018 zit hij al eens achter de tralies en wanneer hij in september 2019 opnieuw in hechtenis wordt genomen, krijgt hij van in oktober 2019 zijn baas een ‘allerlaatste ernstige waarschuwing’. Als hij om welke reden dan ook weer ongeoorloofd afwezig is, kan hij fluiten naar zijn baan.

Op 14 februari 2021 meldt de werknemer zich ziek. In de nacht van 19 op 20 januari wordt hij opgepakt en vastgezet. Twee dagen later belt zijn moeder met zijn werkgever om door te geven dat haar zoon nog altijd ziek is en daardoor telefonisch onbereikbaar is. Na meerdere vergeefse pogingen om contact te krijgen, laat de werkgever per brief weten dat de werknemer voor 1 februari contact moet opnemen met zijn leidinggevende. Ook kondigt de werkgever aan de loondoorbetaling te staken vanaf 20 januari, omdat de reden voor de afwezigheid niet kan worden beoordeeld.

Ontslag op staande voet

Dan moet de werknemer wel toegeven wat er aan de hand is. Hij belt met de HR-manager en vertelt dat hij in hechtenis zit. Hij toont zich echter geen berouwvolle zondaar. Volgens de werkgever ervaart de HR-manager het gesprek als bedreigend. Zij heeft niet het gevoel dat de werknemer nog terug kan keren op de werkvloer.

Voor de werkgever is de maat vol. De werknemer wordt op staande voet ontslagen.

Werknemer in hechtenis: wat zegt de wet?

Het Nederlandse arbeidsrecht kent een sterke bescherming voor de werknemers. Ontslag op staande voet is dan ook gebonden aan heel strenge voorwaarden. Alleen wanneer het echt niet van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan, is ontslag op staande voet toegestaan. En dan nog alleen wanneer die dringende reden zwaarder weegt dan de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Werkverzuim door voorlopige hechtenis of detentie na een strafrechtelijke veroordeling gelden in principe niet als een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Hoe zit het in deze zaak? Ook al heeft hij al een allerlaatste waarschuwing op zak dat hij niet meer ongeoorloofd afwezig mag zijn, wacht de werknemer tien dagen voordat hij zijn werkgever laat weten dat hij in de cel zit. Hoewel de kantonrechter vindt dat dit niet de schoonheidsprijs verdient, is dit geen reden om af te wijken van de hoofdregel die zegt dat detentie geen reden is voor ontslag op staande voet.

Ook het feit dat hij te keer is gegaan tegen de HR-manager, is niet ernstig genoeg om ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Werknemer was van mening dat hij onterecht vast zat en dat hij met dit gesprek voldeed aan de wensen van de werkgever. De HR-manager was op zoek naar een werknemer die voor de zoveelste keer voor problemen zorgde. De kantonrechter vindt het niet verwonderlijk dat onder die omstandigheden de gemoederen verhit raakten.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Geen ontslag op staande voet dus. Maar de werkgever heeft zich daarvoor ingedekt en ook gevraagd om ontbinding op basis van de e-grond (ernstig verwijtbaar handelen of nalaten) of de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding).

Het enkele feit dat de werknemer heeft nagelaten zijn werkgever zo snel mogelijk te informeren over zijn hechtenis, is niet ernstig genoeg voor ontbinding op basis van de e-grond.

Anders is dat voor de g-grond. Het is al de derde keer dat de werknemer in hechtenis zit. De werknemer is na de tweede keer nadrukkelijk gewaarschuwd dat een volgende keer zou kunnen leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt betrekkelijk kort daarna weer opgepakt en laat dat aanvankelijk niet weten aan zijn baas. Het is daarom begrijpelijk dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in een goede voortzetting van de arbeidsverhouding. De werkgever hoeft de afloop van de strafzaak niet af te wachten om de werknemer eventueel nóg een kans te geven. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

Transitievergoeding

Omdat de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wordt ontbonden, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

De werknemer heeft geen recht op een billijke vergoeding. Deze wordt toegekend wanneer de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Daarvan is hier geen sprake.

pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram