Geplaatst op:12 maart 2019

Wet moet werkgevers dwingen tot gelijke beloning

Niet de vrouw moet bewijzen dat ze minder betaald krijgt dan mannelijke collega’s, maar haar werkgever moet aantonen dat hij niet discrimineert in zijn beloningsbeleid. Dat vinden oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. Zij hebben daarvoor een initiatiefwet ingediend die gelijke beloning gaat afdwingen.

De vier partijen willen dat de bewijslast wordt omgekeerd. Nu is het zo dat de werknemer moet achterhalen of er sprake is van ongelijkheid in salaris. Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt  de werkgever verantwoordelijk voor het bewijzen van gelijke beloning binnen de organisatie.

Certificaat

Het AD weet te melden hoe de wet vorm moet krijgen. Bedrijven moeten volgens het wetsvoorstel geanonimiseerde brutolonen per functie aanleveren bij een onafhankelijke instantie. Als blijkt dat ze gelijk betalen voor gelijk werk, krijgen ze een certificaat. Dat moet elke drie jaar worden vernieuwd. Welke bedrijven een certificaat hebben, komt op een website te staan. De controle komt in handen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook krijgen werknemers te allen tijde inzagerecht in de salarissen van collega’s in vergelijkbare functies. Dat punt stuitte op verzet bij een deel van de bedrijven en particulieren die konden reageren op de wetstekst. Zij stelden dat dit punt in strijd is met de privacy van medewerkers. De initiatiefwet geldt daarom alleen voor bedrijven met minstens vijftig werknemers. In kleinere bedrijven kunnen geanonimiseerde loonstroken toch te makkelijk worden herleid tot personen.

Onverklaarbare kloof

De wet is volgens de oppositiepartijen hard nodig, want ondanks dat ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen. Volgens berekeningen verdient een vrouw in haar werkende leven 300.000 euro minder dan een man. Bij de overheid was het verschil in 2016 acht procent, bij het bedrijfsleven verdienden vrouwen 19 procent minder dan mannen.

“Gelijke beloning nú is noodzakelijk voor een gelijk pensioen later, laten we dat niet vergeten”, zegt Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid voor 50PLUS. “Te veel gepensioneerde vrouwen van nu hebben te maken met een lager pensioen omdat zij in het verleden minder verdienden dan mannen. Het lijkt misschien logisch: gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk werk, maar dat is het anno 2019 helaas nog niet.”

Bedrijven dwingen tot gelijke beloning

Nevin Özutok van GroenLinks vindt het te gek voor woorden dat in 2019 vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk. “Deze wet gaat bedrijven dwingen om eindelijk stappen te zetten. Want wij willen gelijk loon voor gelijk werk.” De initiatiefwet wordt nu ter advisering aangeboden aan de Raad van State. 50PLUS, SP, GroenLinks en PvdA rekenen op brede steun van andere partijen.

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram