Geplaatst op:14 juni 2020

Wetswijzigingen voor HR vanaf juli 2020

Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop wetswijzigingen worden ingevoerd. 1 juli is ook zo'n moment. Dit zijn de wijzigingen die voor HR van belang zijn vanaf 1 juli en verder.

Aanvullende geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof wanneer hun partner een baby krijgt. In deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon.

Werknemers moeten het verlof minimaal vier weken van tevoren aanvragen. Werkgevers mogen het geboorteverlof niet weigeren, maar hebben – bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – wel het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren.

Stijging minimumloon

Het (bruto)minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2020 aanstaande met 1,60% verhoogd.

Compensatie transitievergoeding

Wie sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst is gegaan, kan hiervoor compensatie aanvragen bij het UWV. Hou hierbij de kalender in de gaten. Voor een transitievergoeding die voor 1 april 2020 volledig is betaald, kun je tot en met 1 september 2020 compensatie aanvragen.

Voor transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 volledig zijn betaald, geldt dat de compensatie binnen zes maanden moet worden aangevraagd.

Corona

  • Het kabinet wil met ingang van 1 juli een spoedwet van kracht laten worden die de noodmaatregelen voor het terugdringen van Covid-19 moet vervangen. Er is echter grote kritiek op de wet. Onder andere de Raad van State, de Nationale Ombudsman en de Nederlandse Orde van Advocaten maken zich zorgen over de gevolgen voor de democratische rechtstaat.
  • Aanvragen voor de tweede termijn van de NOW-regeling (NOW 2.0) kunnen vanaf 6 juli worden ingediend bij het UWV. Werkgevers kunnen hiermee tegemoetkoming in de loonkosten van juni, juli, augustus en september aanvragen. In NOW 2.0 vervalt de ontslagboete van 50 procent, maar  bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, moeten hierbij de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging betrekken.
  • De EU werkt aan wetgeving die werkgevers verplicht hun personeel schriftelijke instructies te geven over de maatregelen om de besmettingsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. De nationale lidstaten moeten zorgen dat inspecteurs toezien op de toepassing.

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram