Geplaatst op:7 april 2021

Wie zich niet aan de coronaregels houdt, riskeert bedrijfssluiting

Werkgevers die hun bedrijf niet vrijwillig tijdelijk sluiten na een corona-uitbraak, kunnen hier door de burgemeester toe worden gedwongen. Om burgemeesters deze bevoegdheid te geven, wordt de Wet publieke gezondheid aangepast.

Bij een corona-uitbraak in een bedrijf, kan de GGD adviseren tot tijdelijke bedrijfssluiting zodat de infectiehaard op die plaats uitdooft. Wordt dit advies niet vrijwillig opgevolgd, dan kan de burgemeester de tijdelijke bedrijfssluiting afdwingen. Aan de Wet publieke gezondheid wordt een artikel toegevoegd in het hoofdstuk met tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.

Aanleiding voor de voorgestelde wetswijziging is de motie van de Tweede Kamerleden Klaver en Ouwehand over het kunnen sluiten van bedrijfspanden na een virusuitbraak door het niet-naleven van coronamaatregelen. Het wetsvoorstel wordt nog voor advies aan de Raad van State gezonden.

Wanneer is er sprake van een besmettingsuitbraak?

Er is sprake van een besmettingsuitbraak als er minstens drie personen besmet zijn geraakt. Die kunnen met elkaar in verband worden gebracht, waarbij een specifieke locatie de meest waarschijnlijke besmettingsbron is. Ook moeten er aanwijzingen zijn dat het overdragen van het virus op andere mensen nog gaande is op die plaats. Dat wordt vastgesteld door de GGD, mede op basis van het bron- en contactonderzoek.

Tijdelijke bedrijfssluiting na corona-uitbraak

In aanvulling op de maatregelen van isolatie en quarantaine, kan de GGD ook adviseren de locatie of delen ervan tijdelijk te sluiten. In de praktijk werken beheerders van een besmette locatie hier veelal vrijwillig aan mee. Maar soms gebeurt dat niet en is snel ingrijpen wel nodig. Daarom is wordt nu een expliciete wettelijke basis voor de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters geregeld.

Maximale sluitingsduur

De maximale duur waarop een locatie gesloten kan worden is tien dagen. Sluiting is alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen niet genoeg zijn en de sluiting proportioneel is. Naast het advies van de GGD, kijkt de burgemeester ook naar de aard van de locatie, de activiteiten op de locatie en het aantal bij de sluiting betrokken personen.

Het wetsvoorstel geldt niet voor woningen en kerken.

Heeft u vragen over de verplichtingen die uw werkgever u kan opleggen of wilt u meer weten over dit onderwerp? De specialisten van Schravenmade Advocaten beantwoorden uw vragen graag.

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram