Geplaatst op:10 januari 2022

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht wijzigt voortdurend. In deze blog zetten we de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen maanden op een rij. We gaan hierbij in op de uitbreiding van de informatieverplichting, het verbod op nevenwerk dat enkel nog in uitzonderingsgevallen kan worden opgenomen en de verplichting van de werkgever om kosteloze scholing aan te bieden.

Uitbreiding informatieverplichting

In artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek staat een opsomming van alle gegevens die een werkgever aan een werknemer moet verstrekken. Het gaat dan om zaken als het tijdstip van indiensttreding, maar ook om de arbeidsduur, afspraken over het opzeggen van de arbeidsovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst een tijdelijke duur heeft of dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

Uit Europese afspraken kwam de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn) voort. Het is de bedoeling dat de afspraken die in de Richtlijn zijn vastgelegd, worden uitgewerkt in de nationale wetgeving van de lidstaten. Dit betekent dat de werkgever straks nog meer informatie moet verstrekken. Het gaat dan onder meer over het opleidingsbeleid, de rusttijden en de termijn dat de werknemer tegen een eventueel ontslag in beroep kan gaan. Uiterlijk op 1 augustus 2022 moeten deze wijzigingen in de Nederlandse wetgeving zijn doorgevoerd.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden

De richtlijn gaat verder dan alleen de uitbreiding van de informatieverplichting. Zo spraken de lidstaten ook met elkaar af dat een werkgever een werknemer niet kan verbieden om buiten de werktijden voor andere werk- of opdrachtgevers te werken. Daarbij geldt dat een dergelijk beding alleen nog kan worden opgenomen als er sprake is van een zwaarwegende grond. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een werknemer omwille van zijn veiligheid of gezondheid of vanwege de betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie of in verband met belangenconflicten geen nevenwerkzaamheden mag uitvoeren.

Aanbieden kosteloze scholing

Tot slot volgt nog uit de Richtlijn dat de scholing die de werkgever aanbiedt, voortaan kosteloos moet worden aangeboden. Het gaat dan wel specifiek om de scholing waar de werknemer tijdens zijn functie iets aan heeft. Het volgen van de opleiding moet bovendien als arbeidstijd worden beschouwd en zoveel mogelijk binnen de werkuren worden aangeboden.

Een advocaat of jurist kan u helpen bij het verzamelen van overtuigend bewijsmateriaal. Wilt u ook rechtsbijstand voor uw civiele procedure, neemt u dan contact op met de specialisten van Schravenmade Advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram