Geplaatst op:14 februari 2019

2019: toch niet wéér nieuwe privacywetgeving?

Privacy, het blijft een heet hangijzer. Privacyschendingen zijn bijna dagelijks in het nieuws, terwijl de (Europese) wetgever de technologische ontwikkelingen probeert bij te houden met steeds strengere regelgeving. Zie dat als ondernemer maar eens bij te houden. En nog belangrijker: zie er maar eens aan te voldoen. Wij willen u daarom alvast waarschuwen: in 2019 komt er waarschijnlijk wéér nieuwe privacywetgeving bij.

De AVG: hoe zat het ook al weer?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen, maar is veel strenger dan Wpb. Onder de AVG hebben burgers meer en stevigere privacyrechten en bedrijven veel meer verantwoordelijkheden. Bovendien moeten bedrijven kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG houden, anders wachten mogelijk hoge boetes. Voldoet u nog niet aan de AVG? Geen paniek, in ons dossier AVG vindt u de artikelen die wij vorig jaar over de AVG hebben gepubluceerd/ Als u deze artikelen leest weet u binnen no time wat er van u verwacht wordt:

De ePrivacy Verordening

De privacywetgeving die er in 2019 aan zit te komen is de ePrivacy Verordenins (ePV). Deze verordening is een aanvulling op de AVG en moet de ePrivacy Richtlijn vervangen, die in Nederland is omgezet naar Telecommunicatiewet.

Het is de bedoeling dat de ePV, net als de AVG, de Europese privacyregels verder harmoniseert, moderniseert en vereenvoudigt. De huidige regels uit de Telecommunicatiewet zijn namelijk nogal verouderd. Zo vallen grote techbedrijven als Facebook, Gmail, Netflix en WhatsApp nu niet onder deze wet. En laat dit nu juist het type bedrijven zijn dat het niet zo heel nauw neemt met de privacy.

Onder de ePV krijgen burgers nog meer controle over hun (herleidbare) persoonsgegevens. Zo zullen zij nog vaker expliciet toestemming moeten geven voor het verzamelen of gebruiken van hun gegevens en metadata, bijvoorbeeld via cookies. Ook moeten burgers net als in de AVG straks die toestemming altijd weer kunnen intrekken en hun gegevens kunnen laten verwijderen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de ePrivacy Verordening samen met de AVG, op 25 mei 2018, in werking te laten treden. Dat is niet gelukt. Op dit moment wordt er nog steeds over de inhoud gesproken. Grote techbedrijven lobbyen daarbij flink om de regelgeving minder strikt te krijgen.

Europese verkiezingen zorgen waarschijnlijk voor vertraging

Van 23 tot en met 26 mei 2019 vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Het is niet te verwachten dat er voor die tijd een definitief voorstel voor de ePV ligt. Waarschijnlijk zullen de onderhandelingen na de verkiezingen dus nog even doorgaan. Of er in 2019 nieuwe privacywetgeving in werking treedt is dus nog niet zeker. Uiteraard zal Schravenmade Advocaten u informeren als het zo ver is. Wij adviseren u de tussenliggende tijd wel nuttig te gebruiken, bijvoorbeeld om uw AVG-beleid nu eens echt op orde te krijgen.

Heeft u daar vragen over? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

 

 

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram