Geplaatst op:19 november 2018

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Het slechte nieuws is dat u er nog even op moet wachten, tot 1 april 2020 om precies te zijn. Vanaf die datum worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen aan vanwege langdurige ziekte ontslagen werknemers. Het goede nieuws? Als u in dit soort gevallen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 transitievergoeding moest/moet betalen kunt u ook worden gecompenseerd. Schravenmade Advocaten vertelt u waar u nú al op moet letten.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte: hoe zat het ook alweer?

Voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in 2015 kon de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer na twee jaar met toestemming van het UWV worden opgezegd zonder dat de werkgever de werknemer een vergoeding verschuldigd was.

Bij de totstandkoming van de Wwz heeft de wetgever nadrukkelijk overwogen dat er eigenlijk geen goede redenen waren om een onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte en ‘gewone’ werknemers. En dus werden werkgevers verplicht werknemers bij ontslag vanwege langdurige ziekte ook transitievergoeding te betalen. Het hoeft geen betoog dat dit onder werkgevers tot veel ophef en ontevredenheid heeft geleid. Zij hebben ten tijde van het ontslag immers al twee jaar lang het loon doorbetaald, en daar komt dan nog de transitievergoeding bovenop!

Dit zorgde er onder meer voor dat veel werkgevers werknemers na twee jaar ziekte in dienst zijn blijven houden. Dat kost ze niets, want de loondoorbetalingsverplichting is immers na twee jaar geëindigd. En met zo’n slapend dienstverband ontlopen zij de (vaak hoge) transitievergoeding. Maar dat is weer onwenselijk voor werknemers. Daarom hebben de Tweede en Eerste Kamer in juli 2018 een wetsvoorstel aangenomen, waarmee de regeling niet wordt afgeschaft, maar waardoor vanaf (waarschijnlijk) 1 april 2020 compensatie mogelijk wordt.

Vanaf 1 april 2020: compensatie van de transitievergoeding

Voor alle duidelijkheid: vanaf 1 april 2020 bent de transitievergoeding dus nog steeds verschuldigd, maar het UWV compenseert u ervoor. Dit doet het UWV vanuit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal waarschijnlijk een premieverhoging tegenover staan.

Het maakt niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd: door opzegging, ontbinding door de rechter, het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of door een beëindigingsovereenkomst. U moet straks binnen zes maanden na het uitbetalen van de transitievergoeding een aanvraag tot compensatie indienen bij het UWV. Dat kan online, het UWV werkt nog aan een digitaal aanvraagformulier.

Voor de transitievergoeding die u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 hebt betaald/nog gaat betalen geldt dat u vóór 1 oktober 2020 een aanvraag tot compensatie bij het UWV moet indienen.

Wat kunt u nu al doen?

Als u in 2020 in aanmerking wilt komen voor compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is het goed om nú al alert te zijn op de volgende punten:

  • U kunt alleen compensatie aanvragen als de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige ziekte. Zorgt u dus dat u dit steeds expliciet vermeldt in de stukken die zien op het ontslag (zoals de beëindigingsovereenkomst).
  • Houd nu al goed bij welke transitievergoedingen u sinds 1 juli 2015 aan welke langdurige zieke werknemers hebt betaald en zorg dat u de onderliggende stukken bij elkaar hebt. Denk daarbij aan de arbeidsovereenkomst, stukken die zien op het ontslag, correspondentie met uw werknemer, loongegevens, de gegevens die zien op de berekening van de transitievergoeding en het bewijs van betaling van de transitievergoeding. U kunt dan vanaf 1 april 2020 snel en efficiënt de compensatie aanvragen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u nu al weten of u straks in aanmerking komt voor vergoeding van reeds betaalde transitievergoedingen van ontslagen werknemers? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten, wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram