Geplaatst op:5 april 2021

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Op dit moment is het nog zo dat een huurovereenkomst van een woonruimte voor bepaalde tijd ook echt voor bepaalde tijd is. Verlengen van de huurperiode is enkel mogelijk voor onbepaalde tijd. Met de Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten werd daar het afgelopen jaar door de coronacrisis nog wel een uitzondering voor gemaakt. Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurovereenkomsten die aflopen tijdens de crisis, voor een tijdelijke periode worden verlengd. Het wetsvoorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur moet huurders en verhuurders ook na corona meer mogelijkheden geven om de tijdelijke huurovereenkomst vorm te geven.

De tijdelijke huurovereenkomst

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt van rechtswege aan het eind van de bepaalde tijd. Voordat de overeenkomst daadwerkelijk eindigt, is wel een actie van de verhuurder nodig. Deze moet de huurovereenkomst namelijk schriftelijk opzeggen. Dat doet hij in de periode van drie maanden tot een maand voordat de tijdelijke huurovereenkomst afloopt. Laat de verhuurder niet schriftelijk aan de huurder weten dat de bepaalde tijd van de huurovereenkomst verstrijkt, dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan nu nooit voor een langere periode dan twee jaar worden aangegaan als het zelfstandige woonruimte betreft en voor vijf jaar als het onzelfstandige woonruimte betreft. Sluiten de verhuurder en huurder van de zelfstandige woonruimte een huurcontract van een jaar? Dan is het niet mogelijk om deze termijn te verlengen tot de maximale duur van een tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte. Bij een verlenging vervalt immers het tijdelijke karakter van de overeenkomst.

De kern van het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel wordt de maximale huurtermijn voor zelfstandige woonruimte van twee jaar opgerekt tot drie jaar. Ook wordt het met het wetsvoorstel mogelijk om het huurcontract binnen de maximale huurtermijn eenmalig te verlengen. Daarbij is het van belang de maximale huurtermijn van drie jaar (of vijf jaar bij onzelfstandige woonruimte) niet te overschrijden.

Met de nieuwe wet willen de initiatiefnemers ook dat het mogelijk wordt om straks een periode in het huurcontract op te nemen waarbinnen de huurovereenkomst niet eenzijdig op te zeggen is. Nu is het voor verhuurders nog niet mogelijk om de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. De huurder mag dit onder de huidige wetgeving al wel.

Waarom is dit zo van belang?

Als een tijdelijke huurovereenkomst zijn tijdelijke karakter verliest, is dit met name voor de huurder van belang. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft de huurder immers meer huurbescherming dan bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Met het wetsvoorstel lijken de initiatiefnemers vooral de verhuurders tegemoet te willen komen.

Heeft u vragen over het huren of verhuren van een object en wilt u weten of verlenging van de huurovereenkomst mogelijk is? Neemt u dan contact op met de specialisten van Schravenmade Advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram