Geplaatst op:28 augustus 2020

Naamrecht: hoe werkt het eigenlijk?

Uw naam heeft u bij de geboorte meegekregen. De meeste mensen nemen hun naam hun hele leven mee. Maar soms verandert er iets in uw naam. Als u gaat trouwen of scheiden bijvoorbeeld. Of als u er toch liever iets aan wilt veranderen. Hoe werkt dat eigenlijk? En welke keuzes heeft u? Schravenmade Advocaten legt het uit.

Naamrecht

Het naamrecht is het recht van ieder kind om bij de geboorte een naam te krijgen. Dit recht is opgenomen in verschillende internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is het naamrecht in Nederland geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 4 e.v.). Het recht op een naam is belangrijk, het is tenslotte een manier om iemand te identificeren.

Voornaam kiezen

Uw voornaam is gekozen door uw ouders. Op uw beurt kiest u weer de voornamen van uw kind(eren). U kiest zelf de voornamen. Zo heeft Elon Musk, de CEO van Tesla, zijn zoon bijvoorbeeld X AE A-Xii (spreek uit Ex Ash A Twelve) genoemd (hier is wel Amerikaans recht van toepassing).

Is de ambtenaar van de burgerlijke stand van mening dat een naam ongepast is, bijvoorbeeld omdat de naam bespottelijk is, een scheldwoord is of uit heel veel namen bestaat? Dan kan hij deze naam weigeren. Daarnaast kan hij een voornaam die ook een bestaande achternaam is weigeren, behalve als het ook een gebruikelijke voornaam is (zoals ‘Roos’).

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand een voornaam weigert en u kiest geen nieuwe naam, dan kiest de ambtenaar zelf een naam. Als u het met die naam niet eens bent, kunt u de rechtbank binnen 6 weken verzoeken de naam te wijzigen. Daarbij heeft u een advocaat nodig.

Voornaam wijzigen

Wilt u een gekozen voornaam wijzigen? Dan kunt u daarvoor een verzoeken indienen bij de rechtbank. Daarbij moet u aangeven waarom u uw naam wilt laten wijzigen. Bij het wijzigen van de voornaam van een minderjarige moet de wettelijke vertegenwoordiger (een van de ouders of de voogd) het verzoek doen. In alle gevallen heeft u voor het indienen van het verzoek een advocaat nodig.

Achternaam kiezen

Bij de geboorte van uw eerste kind mag u kiezen welke achternaam het kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner. Heeft u eenmaal gekozen? Dan krijgen alle volgende kinderen deze achternaam ook, om de eenheid van naam binnen het gezin te waarborgen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en maakt u geen keuze? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Bent u niet getrouwd en maakt u geen keuze? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Als u in dat geval wilt kiezen voor de achternaam van de vader moet de vader het kind eerst erkennen.

Let op: voor gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht gelden specifieke regels.

Overigens heeft de Tweede Kamer de regering in januari 2019 in een motie verzocht een wetsvoorstel in te dienen dat de keuze voor dubbele achternaam mogelijk maakt. Eind 2019 zegde de minister toe in 2020 met een wetsvoorstel te komen.

Achternaam wijzigen

Achternamen wijzigen nogal eens, maar eigenlijk alleen in het geval van trouwen en scheiden. Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft u de volgende opties:

  • U houdt allebei uw eigen achternaam.
  • Een van u neemt de achternaam van de ander aan.
  • U gebruikt eerst uw eigen achternaam en dan de achternaam van uw partner.
  • U gebruikt eerst de achternaam van uw partner en dan uw eigen achternaam.

Tijdens het huwelijk kunt u deze keuze vrij eenvoudig ongedaan maken. Vaak kan dat zelfs online via de website van uw gemeente. Gaat u weer scheiden? Dan mag u bij uw eerdere keuze blijven en dus (ook) de achternaam van uw ex-partner blijven voeren, totdat u gaat hertrouwen. Als uw ex-partner bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar naam, kan hij/zij de rechter vragen dit te verbieden. Daar moeten dan wel goede redenen voor zijn.

Buiten de hierboven genoemde gevallen kan een achternaam slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd. U moet daarvoor een wijzigingsverzoek indienen bij Justis. Op de website van Justis vindt u de voorwaarden waaraan u in dat geval moet voldoen, zowel voor meerderjarigen als voor minderjarigen.

Vragen?

Heeft u vragen over het naamrecht? Of wilt u advies over het veranderen van uw naam? Neem dan gerust contact op, de specialisten van Schravenmade Advocaten staan voor u klaar!

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram