Geplaatst op:27 augustus 2019

Nieuwe partner? Dit zijn de gevolgen voor de partneralimentatie

Als u partneralimentatie betaalt of ontvangt en een nieuwe liefde krijgt, kan dat gevolgen hebben voor de (hoogte van de) partneralimentatie. Uiteraard niet direct, maar wel op het moment dat de nieuwe relatie serieus wordt en u bijvoorbeeld gaat samenwonen. Schravenmade Advocaten zet graag voor u op een rijtje wat die gevolgen zijn.

U ontvangt partneralimentatie en krijgt een nieuwe partner

Als u partneralimentatie ontvangt (u bent de alimentatiegerechtigde) en een nieuwe relatie krijgt heeft dat niet direct gevolgen voor de partneralimentatie. Dat is wel het geval als u en uw nieuwe liefde:

  • gaan trouwen
  • een geregistreerd partnerschap aangaan
  • gaan samenwonen 'als ware u gehuwd'

De wet (artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat in die gevallen de verplichting om alimentatie te betalen eindigt.

In de praktijk doen zich de meeste problemen voor bij de laatste situatie. Want wanneer is er sprake van samenwonen ‘als ware u gehuwd’? Rechters hebben bepaald dat daarvan sprake is als de liefdesrelatie al enige tijd duurt, u met elkaar samenwoont, u een gemeenschappelijke huishouding voert én er sprake is van wederzijdse verzorging. Of dat allemaal het geval is hangt altijd sterk af van de omstandigheden van het geval. Zo zijn er in de rechtspraak gevallen bekend waarbij het feit dat de nieuwe partners stonden ingeschreven op één adres niet voldoende was om te kunnen spreken van samenwonen ‘als ware zij gehuwd’. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de rechter bepaalde dat daar wel sprake van was, ondanks het feit dat de nieuwe partners allebei nog steeds een eigen woning hadden.

Als uw ex-partner stelt dat u samenwoont als ware u gehuwd en de alimentatie dus wil stopzetten, is het aan hem of haar om dat ook te bewijzen.

Gaan u en uw nieuwe partner weer uit elkaar? Dan herleeft de alimentatieverplichting van uw ex-echtgenoot niet, behalve als u daarover andere afspraken had gemaakt in het echtscheidingsconvenant.

U betaalt partneralimentatie en krijgt een nieuwe partner

Ook als u partneralimentatie betaalt (u bent de alimentatieplichtige) kan uw nieuwe relatie gevolgen hebben voor de partneralimentatie. Bij de berekening van partneralimentatie wordt immers gekeken naar uw draagkracht. Op het moment dat u gaat samenwonen met uw nieuwe partner kunt u minder, of juist meer, vaste lasten krijgen. Dat heeft gevolgen voor uw draagkracht, en kan dus ook gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie.

Krijgt u meer vaste lasten? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen met uw nieuwe partner en deze niets of niet veel verdient? Of omdat de levensstandaard van uw nieuwe partner veel hoger is en u in een duur huis gaat wonen? Dan kunt u in sommige gevallen een verlaging van de partneralimentatie aanvragen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat uw nieuwe partner echt niet in staat is om in zijn of haar eigen behoefte te voorzien.

Krijgt u juist minder vaste lasten en dus meer draagkracht? Bijvoorbeeld omdat uw nieuwe partner ook een goed salaris heeft en u de kosten van uw woning en andere vaste lasten kunt delen? Dan moet u alleen in bepaalde omstandigheden meer partneralimentatie betalen. Het wordt namelijk als onwenselijk gezien dat uw nieuwe partner via een omweg meebetaalt aan uw partneralimentatie.

Hoe zit het met kinderalimentatie?

Betaalt of ontvangt u ook kinderalimentatie? Dan kan de nieuwe relatie daar ook invloed op hebben. Als u bijvoorbeeld gaat samenwonen kan dat invloed hebben op uw eigen draagkracht. En als u samen een kindje krijgt, krijgt u meer kosten. Dat heeft invloed op uw draagkracht ten opzichte van de andere kinderen.

Gaat u met uw nieuwe partner een geregistreerd partnerschap aan of gaat u trouwen, dan wordt uw nieuwe partner automatisch ook onderhoudsplichtig voor uw kinderen waarmee u samenwoont. Ook dat kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderalimentatie.

Vragen?

Wij adviseren u om bij gewijzigde omstandigheden, zeker als de vaste lasten van u of uw ex-partner wijzigen, altijd een herberekening te laten maken.

Heeft u hier vragen over? Of wilt u een nieuwe alimentatieberekening laten maken? Neem dan gerust contact op met de echtscheidingsspecialisten van Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Nieuwe partner? Dit zijn de gevolgen voor de partneralimentatie

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram