Geplaatst op:5 november 2019

Ontslag? 7 zaken die u moet weten over WW

Als een werknemer werkloos raakt of dreigt te raken zit hij vaak met veel vragen. Heb ik recht op WW? Hoe lang? En hoe hoog is een WW-uitkering eigenlijk? In dit artikel bespreekt Schravenmade Advocaten 7 zaken die iedereen moet weten over de WW.

1. Geen recht op WW

Als een werknemer uit zichzelf ontslag neemt zonder dat hij een nieuwe baan heeft, vindt de overheid dat hij de werkloosheid aan zichzelf te wijten heeft. Daarom heeft hij dan in de meeste gevallen geen recht op een WW-uitkering. Dit geldt ook voor een opzegging tijdens de proeftijd.

Veel werknemers zijn niet op de hoogte van deze regel, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Om die reden heeft een werkgever een verregaande onderzoeksplicht. Zo moet een werkgever onderzoeken of de werknemer daadwerkelijk ontslag wil nemen én of hij goed begrijpt wat de gevolgen zijn. Wij adviseren werkgevers daarom altijd om een in een emotionele bui mondeling aangekondigd ontslag altijd schriftelijk te laten bevestigen, bijvoorbeeld in een brief of een e-mail.

Een werknemer heeft meestal ook geen recht op een WW-uitkering bij ontslag op staande voet. In die situatie heeft de werknemer vaak een (ernstige) misstap begaan en heeft hij het ontslag dus ook aan zichzelf te wijten.

2. Wel recht op WW

Werknemers die niet uit zichzelf ontslag nemen of op staande voet worden ontslagen, maar wel geheel of gedeeltelijk werkloos worden, hebben recht op een WW-uitkering als zij:

  • Voor werkloosheid zijn verzekerd. Bij werknemers in loondienst is dat meestal het geval.
  • Minimaal 5 arbeidsuren per week verliezen en ook geen recht hebben op loon over die uren.
  • In minimaal 26 van de 36 voorgaande weken in loondienst hebben gewerkt.
  • Direct beschikbaar zijn voor betaald werk.
  • De AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. 3. Duur WW De duur van de WW is minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Als een werknemer in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag in minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt heeft hij recht op 3 maanden WW. Dit noemen we de wekeneis. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur hij heeft gewerkt. Als een werknemer in die periode ziek was, zwangerschaps- en bevallingsverlof had, met onbetaald verlof was of als zelfstandige werkte kijkt het UWV naar een andere periode. Werkte de werknemer in de laatste 5 jaar voor hij werkloos werd minimaal 4 jaar? Dan voldoet hij ook aan de jareneis en wordt de duur van de WW verlengd. Daarvoor kijkt het UWV dan naar het arbeidsverleden. Een werknemer heeft voor ieder jaar arbeidsverleden in principe recht op 1 maand WW. Heeft een werknemer meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan wordt de duur van een WW-uitkering op een andere manier berekend. Op de website van het UWV vindt u een handige rekenhulp om de duur van de WW in een individueel geval te berekenen.

4. Hoogte WW

De hoogte van de WW wordt berekend op basis van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat de werknemer verdiende in het jaar voor hij werkloos werd. Het sv-loon is het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies betaalt.

Aan de hand van dit sv-loon berekent het UWV een zogenaamd dagloon. Dit is nooit meer dan het wettelijk maximum dagloon van € 216,90. Vervolgens berekent het UWV het WW- maandloon. De WW-uitkering is dan weer een percentage van dit WW-maandloon. Als de werknemer naast de uitkering geen inkomsten heeft is de WW-uitkering in de eerste 2 maanden 75% van het WW-maandloon. Vanaf de derde maand is de WW-uitkering 70% van het WW-maandloon.

Ook voor deze berekening vindt u op de website van het UWV een handige rekenhulp.

5. Mijn UWV

Werknemers kunnen op de website van het UWV ook gebruik maken van ‘Mijn UWV’. Daar kunnen zij inloggen met hun DigiD en vinden zij een schatting van de duur en hoogte van de WW-uitkering, op basis van de gegevens die bij het UWV bekend zijn.

6. Speciale regelingen

Voor ambtenaren en werknemers in het onderwijs gelden speciale regelingen. Zo kunnen zij vaak een beroep doen op de bovenwettelijke WW-regeling. Dit is een aanvullende uitkering of een uitkering die langer doorloopt.

Ook voor 50-plussers en mensen met een (arbeids)handicap of ziekte zijn er extra regelingen, omdat het voor hen vaak extra lastig is om nieuw werk te vinden.

7. Einde WW

Er komt automatisch een einde aan de WW-uitkering als de duur erop zit of als de uitkeringsgerechtigde de AOW-leeftijd bereikt of komt te overlijden. De WW-uitkering stopt daarnaast (gedeeltelijk) als de uitkeringsgerechtigde een nieuwe baan heeft gevonden en hij 2 maanden achter elkaar meer dan 87,5% van het WW-maandloon verdient. Verdient hij minder? Dan krijgt hij nog een aanvullende WW-uitkering.

De WW-uitkering stopt ook na 13 weken ziekte. De uitkeringsgerechtigde krijgt dan een Ziektewetuitkering.

Een uitkeringsgerechtigde kan er tot slot ook voor kiezen om zelf de WW-uitkering stop te zetten. Dan vervalt ook de sollicitatieplicht.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Staat het onderwerp waar u meer over wilde weten er niet tussen? Of heeft u een andere vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram