Geplaatst op:9 september 2019

Ontslaggrond gewetensbezwaren vanaf 2020 niet stapelbaar

Het stapelen van ontslaggronden (de i-grond) wordt per 1 januari 2020 mogelijk als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt. De ontslaggrond gewetensbezwaren (de f-grond binnen de Wet werk en zekerheid, WWZ) vormt hierop een uitzondering en kan niet worden gestapeld met andere ontslaggronden.

Dat staat in de Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020 die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gezonden heeft.

Gewetensbezwaren

Er is sprake van een ernstig gewetensbezwaar als de werknemer een “onoverkomelijk bezwaar” heeft tegen de opgedragen taak. Het kunnen overwegingen van religieuze aard zijn, maar ook maatschappelijk erkende ethische en politieke motieven kunnen aan de bezwaren ten grondslag liggen. Voorbeelden uit de parlementaire geschiedenis zijn:

  • Het drukken en verspreiden van uitgaven met een onzedelijk of kwetsbaar karakter;
  • De aanleg van wegen door natuurgebieden;
  • Het verzekeren van bontjassen;
  • Het meewerken aan de bouw van een kerncentrale.

Cumulatiegrond

Een meerderheid van de senaat stemde daarna voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet introduceert de cumulatiegrond (i-grond). De cumulatiegrond houdt in dat werkgevers gronden van ontslag, die mogelijk op zichzelf niet voldoende reden zijn om een contract te ontbinden, mogen stapelen.

F-grond

De f-grond, de grond die van toepassing is als een werknemer ernstig gewetensbezwaar heeft, is dankzij de Nota van wijziging nu definitief uitgesloten van de cumulatiegrond. In de Nota staat hierover: ‘Cumulatie van de f-grond, met andere in de persoon van de werknemer of in de relatie tussen werkgever en werknemer gelegen omstandigheden is om die reden niet mogelijk. Indien het mogelijk is de arbeid in aangepaste vorm te verrichten, is het uitgangspunt dat het ernstige gewetensbezwaar niet tot ontslag kan leiden ook niet in combinatie met een andere ontslaggrond.’

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2022 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram