Het privacyrecht wordt steeds belangrijker. Vanuit Europese en nationale overheden komt er steeds nieuwe wet- en regelgeving op organisaties af. 

PRIVACYRECHT

Het privacyrecht wordt steeds belangrijker. Vanuit Europese en nationale overheden komt er steeds nieuwe wet- en regelgeving op organisaties af. Tegelijkertijd krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens steeds meer mogelijkheden om die wetten en regels ook te handhaven, en om organisaties hoge boetes op te leggen.

Alle organisaties hebben inmiddels uitdagingen op het gebied van privacyrecht. Maar het privacyrecht is complex: welke regels gelden nu voor welke organisatie? Waar moet u beginnen en wanneer weet u zeker of u compliant bent? Als u ook dergelijke vragen heeft is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde privacyrechtadvocaten.

Advocaat privacyrecht in Maarssen

Het privacyrecht is één van de specialismen van Schravenmade Advocaten. Wij adviseren zowel ondernemingen als instellingen, van groot tot klein, en in verschillende sectoren. Onze specialisten privacyrecht zijn u graag van dienst met:
advies over de AVG/GDPR
het uitonderhandelen en beoordelen van ICT contracten [link naar ICT recht] en verwerkersovereenkomsten
het opstellen van ICT contracten en verwerkersovereenkomsten
advies over en het opstellen van privacybeleid
advies en procedures bij privacyschendingen
advies ter voorkoming van datalekken
bijstand bij datalekken

Advies over de AVG/GDPR

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG is een Europese verordening en staat internationaal ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en ook daadwerkelijk worden gehandhaafd.

De AVG is echter veel strenger dan de Wpb: burgers krijgen meer en stevigere privacyrechten en organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden. Bovendien moeten organisaties kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG houden.

Juridisch advies over privacy en personeel

De AVG is ook van toepassing op de persoonsgegevens van uw medewerkers. Schravenmade Advocaten adviseert u dan ook graag over de privacyrechten van uw personeel. Bijvoorbeeld over wat u mag vastleggen, hoe u personeelsgegevens moet beveiligen, waarover u uw werknemers moet informeren en hoe lang u de persoonsgegevens mag bewaren. Of wat u moet vastleggen als uw bijvoorbeeld de salarisadministratie uitbesteedt aan een andere partij.

Juridisch advies over verwerkerscontracten en privacybeleid

Schravenmade Advocaten helpt u graag met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van verwerkerscontracten, contracten met gebruikers of leveranciers en het opstellen van uw privacy- en cookiebeleid.

Datalekken

Op grond van de Wet Meldplicht Datalekken is iedere organisatie in Nederland verantwoordelijk voor het bewaken van privacygevoelige informatie. Bij overtreding van de wet kan de Autoriteit Persoonsgegevens flinke boetes opleggen. Daarnaast lopen organisaties het risico op reputatieschade als er zich een datalek voordoet. Maar wanneer is er sprake van een datalek? Wanneer moet u een datalek melden?

Hoe vertaalt u de Wet Meldplicht Datalekken naar helder beleid en werkbare procedures voor uw medewerkers? Hoe zorgt u dat uw medewerkers daar goed van op de hoogte zijn én dat het intern toezicht goed is geregeld?

Advies over het privacyrecht

Schravenmade Advocaten geeft u graag advies over hoe u datalekken zoveel mogelijk voorkomt. We kunnen u adviseren over uw databeschermingsbeleid, procedures en uw protocol datalekken opstellen of beoordelen.
Is er onverhoopt sprake van een datalek in uw organisatie? Ook dan staan de privacyrechtspecialisten van Schravenmade Advocaten voor u klaar.

Berichten over PRIVACYRECHT

15 augustus 2019
Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

Uw onderneming gebruikt hopelijk sinds jaar en dag een opdrachtbevestiging waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Onderaan elke e-mail en elke offerte staat dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en er wordt naar de vindplaats van die voorwaarden op uw bedrijfssite verwezen. Bij het sluiten van overeenkomsten ziet u er op toe dat […]

Lees verder
2 juli 2019
Wat zijn de regels voor het geven van referenties?

Wie informatie opvraagt over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden. Dat geldt ook voor werkgevers die desgevraagd een boekje open doen over (ex)-werknemers. Wat zijn de regels voor referenten? Het opvragen van referenties is een veelgebruikte manier voor een werkgever om nuttige informatie over een sollicitant in te winnen. Naast het feit dat […]

Lees verder
21 mei 2019
Het UBO-register komt eraan

Hoogstwaarschijnlijk treedt vanaf januari 2020 in Nederland het zogenaamde UBO-register in werking. Vanaf de inwerkingtreding worden ondernemingen en andere rechtspersonen verplicht om de gegevens van hun ultimate beneficial owner (UBO), ofwel de uiteindelijk belanghebbende of (in)directe eigenaar, te registreren. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Het UBO-register De verplichting tot het invoeren van […]

Lees verder
17 april 2019
Autoriteit Persoonsgegevens past beleidsregels over boetes aan

Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de […]

Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram