Geplaatst op:5 februari 2020

Procederen in het arbeidsrecht: hoe gaat het in zijn werk?

Procederen in het arbeidsrecht- hoe gaat het in zijn werk?

We schreven er al eerder een blog over: sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Dat betekent dat op veel ambtenaren nu het reguliere arbeidsrecht en het reguliere procesrecht van toepassing is. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, procederen in het arbeidsrecht? Schravenmade Advocaten legt uit.

Van bezwaar en beroep...

Onder het ‘oude’ ambtenarenrecht was in de meeste gevallen het bestuursrecht van toepassing en was bij geschillen de bestuursrechter bevoegd. Dat betekende dat ambtenaren binnen zes weken bezwaar konden aantekenen tegen een besluit van de werkgever waar zij het niet mee eens waren. Denkt u daarbij aan besluiten over de aanstelling, functiewaardering, het salaris, reorganisatie en herplaatsing of ontslag.

De werkgever moest het besluit vervolgens heroverwegen en een beslissing op het bezwaar nemen. Werd het bezwaar afgewezen? Dan kon de ambtenaar in beroep bij de bestuursrechter. Vervolgens stond nog hoger beroep op bij de Centrale Raad van Beroep.

Bij geen van deze procedures was het verplicht om een advocaat in te schakelen.

... naar de kantonrechter of het UWV

UWV
Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (artikel 7:669 lid 3 onder a en b van het Burgerlijk Wetboek) moet de werkgever het ontslag aanvragen bij het UWV. Is de ambtenaar het niet eens met het ontslag? Dan mag hij schriftelijk verweer voeren. Het is hierbij niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kantonrechter
In de overige gevallen moeten partijen naar de kantonrechter. Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Gaat een van de partijen tegen de beslissing van de kantonrechter in hoger beroep bij het gerechtshof of - later - in cassatie bij de Hoge Raad? Dan is een advocaat wel verplicht.

Een zaak wordt bij de kantonrechter aanhangig gemaakt door het aanbrengen van een verzoekschrift of dagvaarding. Een verzoekschrift wordt gebruikt in alle zaken die te maken hebben met het beëindigen of opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Andere zaken worden aangebracht met een dagvaarding. In dagvaardingszaken moet de partij die de zaak aanhangig maakt een deurwaarder inschakelen om de dagvaarding aan de andere partij uit te reiken. Daar zijn kosten mee gemoeid.

In procedures bij de kantonrechter moet deze partij bovendien griffierechten betalen. Griffierechten zijn kosten voor behandeling van de zaak. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van de situatie. Op de website van de Rechtspraak staan tabellen met tarieven voor 2020. Daarnaast lopen beide partijen het risico om in de proceskosten te worden veroordeeld.

Conclusie

Procederen in het arbeidsrecht is ingewikkelder, kostbaarder en soms ook risicovoller dan procederen in het ambtenarenrecht. U bent bovendien vaker verplicht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Heeft u een (dreigend) conflict met een van uw medewerkers, of met uw werkgever, en wilt u advies over de te nemen stappen? Of heeft u andere vragen over het ambtenaren- en arbeidsrecht? Neem dan contact op met Schravenmade Advocaten, onze specialisten beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram