In Nederland hebben ambtenaren voorlopig nog een specifieke, eigen arbeidsrechtelijke regeling: het ambtenarenrecht.

Ambtenarenrecht

In Nederland hebben ambtenaren voorlopig nog een specifieke, eigen arbeidsrechtelijke regeling: het ambtenarenrecht. Daarbinnen bestaat onderscheid tussen verschillende ambtenaren: rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, onderwijsambtenaren en ambtenaren werkzaam in overige sectoren, zoals politieagenten of militairen. Veel van deze ambtenaren hebben hun eigen rechtspositieregelingen.

Deze regelingen hebben met elkaar gemeen dat zij verschillen van het ‘gewone’ arbeidsrecht. De voornaamste verschillen zien we bij aanstelling, ontslag, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en disciplinaire maatregelen. Een ambtenaar heeft bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan. In de meeste gevallen is het bestuursrecht van toepassing en is de bestuursrechter bevoegd. Ook zijn termijnen anders dan in het arbeidsrecht. Dit maak het stelsel voor ambtenaren divers en ingewikkeld.

Het is in het ambtenarenrecht niet verplicht om voor procedures een advocaat in te schakelen. Toch is het, vanwege de complexiteit en strikte termijnen, voor overheden en ambtenaren vaak wel de moeite waard om advies in te winnen van een in het ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat.

Advocaat ambtenarenrecht bij Schravenmade Advocaten

De advocaten van Schravenmade zijn gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Doordat wij daarnaast veel expertise hebben in het arbeidsrecht en bestuursrecht, kunnen wij u goed adviseren. Wij hebben veel ervaring met het adviseren van en procederen voor ambtenaren en overheden.

Schravenmade Advocaten is u graag van dienst bij:

  • het opstellen van aanstellingsbesluiten
  • arbeidsconflicten
  • disciplinaire maatregelen
  • re-integrate van zieke ambtenaren
  • bezwaar, beroep en hoger beroep
  • een voorlopige voorziening in spoedeisende zaken
  • het opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst ontslag
  • reorganisaties en het opstellen van een sociaal plan
  • sociale verzekeringen
  • pensioen

Besluit, bezwaar en beroep in het ambtenarenrecht

Bijna iedere beslissing die het bevoegd gezag neemt over de rechtspositie van een ambtenaar is een besluit. Denkt u hierbij aan beslissingen over aanstelling, functiewaardering, salaris, herplaatsing, disciplinaire straffen, functioneren of een reorganisatie. Deze besluiten moeten voldoen aan de eisen in de Algemene wet Bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Als u als ambtenaar het met zo’n beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij uw werkgever. Deze moet het besluit heroverwegen en een beslissing op bezwaar nemen. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter.

De specialisten ambtenarenrecht van Schravenmade Advocaten hebben veel ervaring met procederen in het ambtenarenrecht. Ook zijn wij gewend om te zoeken naar praktische en creatieve oplossingen, waarmee wij een gerechtelijke procedure juist kunnen voorkomen.

Neemt u voor advies gerust vrijblijvend contact op.

Ontslag ambtenaar

Het ontslag is binnen het ambtenarenrecht anders geregeld dan in het arbeidsrecht. Een ambtenaar mag alleen worden ontslagen als er een ontslagreden is, die wordt genoemd in zijn of haar rechtspositieregeling. De ontslagprocedure is gebaseerd op de Algemene wet Bestuursrecht. Een ontslagbeslissing is dus een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat.

Een ontslag- of transitievergoeding voor ambtenaren komt wel eens voor, maar niet zo vaak als in het ‘gewone’ arbeidsrecht. Het is bovendien anders geregeld. Ambtenaren ontvangen na hun ontslag vaak een aanvulling op hun WW-uitkering, de bovenwettelijke WW-uitkering en eventueel een nawettelijke WW-uitkering.

Pas op!: Als komt vast te staan dat het ontslag te wijten is aan de ambtenaar zelf, heeft hij of zij geen recht op een WW-uitkering en/of bovenwettelijke uitkering.

Berichten over Ambtenarenrecht

23 augustus 2019
Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Daarmee komt de inwerkingtreding van deze wet nu echt dichtbij, en wordt het reguliere arbeidsrecht op het merendeel van de ambtenaren van toepassing. Maar wat gaat er precies veranderen? En wat niet? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit. Voor wie geldt de […]

Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl
advocaat utrecht high trust

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

schrAVENMADE ADVOCATEN OP Social media

envelopephone-handsetwarning
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram