Per 1 januari 2020 is het ambtenarenrecht geïncorporeerd in het arbeidsrecht. 

Ambtenarenrecht

Per 1 januari 2020 is het ambtenarenrecht geïncorporeerd in het arbeidsrecht. Een meer dan boeiende operatie, die heel veel vragen en problemen zal veroorzaken. We zullen hier in de praktijk oplossingen voor moeten vinden. Zonodig zal de rechterlijke macht duidelijkheid moeten scheppen. 

We zullen de ontwikkelingen en uitspraken op de voet volgen!

Schravenmade Advocaten is u graag van dienst bij:

• het opstellen van aanstellingsbesluiten
arbeidsconflicten
• disciplinaire maatregelen
re-integratie van zieke medewerkers
• bezwaar, beroep en hoger beroep
• een voorlopige voorziening in spoedeisende zaken
• het opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst ontslag
• reorganisaties en het opstellen van een sociaal plan
• sociale verzekeringen
pensioen

Berichten over Ambtenarenrecht

23 augustus 2019
Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Daarmee komt de inwerkingtreding van deze wet nu echt dichtbij, en wordt het reguliere arbeidsrecht op het merendeel van de ambtenaren van toepassing. Maar wat gaat er precies veranderen? En wat niet? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit. Voor wie geldt de […]

Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

advocaat utrecht high trust

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

schrAVENMADE ADVOCATEN OP Social media

Schravenmade Advocaten beschikt niet over een derdengelden rekening.
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram