Rechtsgebieden

Schravenmade Advocaten adviseert en procedeert op een vele terreinen. Onze advocaten hebben een ruime ervaring en kunnen u op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Rechtsgebieden

Er zijn veel verschillende rechtsgebieden te onderscheiden in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn. 

ARBEIDSRECHT

Bijna ieder bedrijf en iedere ondernemer heeft werknemers in dienst om efficiënt te kunnen opereren.
Lees verder

Ambtenarenrecht

In Nederland hebben ambtenaren een specifieke, eigen arbeidsrechtelijke regeling.
Lees verder

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid en andersom.
Lees verder

CAO RECHT

Maar liefst ruim 80% van de Nederlandse werknemers wordt gebonden door een cao.
Lees verder

ECHTSCHEIDING

Zodra mensen nadenken over scheiden zijn er vaak veel meer vragen dan antwoorden. Wie blijft er in het huis?
Lees verder

ICT RECHT

Internet en recht is een rechtsgebied dat erg in ontwikkeling is en ook erg veel vragen oproept.
Lees verder

INCASSO ADVOCAAT

Het komt tegenwoordig veel voor dat de vordering niet of niet tijdig wordt voldaan. Wij kunnen tegen scherpe tarieven u de incasso uit handen nemen.
Lees verder

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap is het door werknemers of andere betrokkenen uitoefenen van invloed op onder andere de arbeidsomstandigheden.
Lees verder

CONTRACTENRECHT

Zodra twee partijen iets met elkaar overeenkomen is sprake van een overeenkomst.
Lees verder

ONDERNEMINGSRECHT

Voor werkgevers en werknemers is het pensioenrecht niet altijd even logisch en duidelijk.
Lees verder

PRIVACYRECHT

Het privacyrecht wordt steeds belangrijker. Vanuit Europese en nationale overheden komt er steeds nieuwe wet- en regelgeving op organisaties af.
Lees verder

PENSIOENRECHT

Voor werkgevers en werknemers is het pensioenrecht niet altijd even logisch en duidelijk.
Lees verder

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Wij adviseren op verschillende terreinen binnen de sociale zekerheid.
Lees verder

FLEXIBELE ARBEIDSRELATIES

Flexibele arbeidsrelaties, zoals detachering en uitzending
Lees verder

BIJZONDERE BEDINGEN

Bijzondere bedingen zoals het non-concurrentiebeding.
Lees verder

ERfrecht

Complex en specialistisch recht met een emotionele lading.
Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram