Geplaatst op:14 juni 2021

Schadevergoeding wegens wanprestatie

Het dagelijks leven hangt aan elkaar van het sluiten van overeenkomsten. Denk maar aan die boodschap in de supermarkt. Feitelijk sluiten we hier een koopovereenkomst, al staan we daar vaak niet zo bij stil. Bij de aanschaf van een auto bent u zich ongetwijfeld meer bewust van het sluiten van een overeenkomst.

Andere overeenkomsten waar u mee te maken kunt hebben zijn: de huurovereenkomst van uw (vakantie)huis, de arbeidsovereenkomst met uw werkgever, een overeenkomst tot opdracht met uw aannemer, maar ook de verzekeringsovereenkomst met uw verzekeraar. 

Bij al deze overeenkomsten staat één ding centraal: u maakt een afspraak dat de ene partij iets levert of uitvoert waar een tegenprestatie van de ander tegenover staat. Maar wat nu als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt? Mogelijk kunt u dan een schadevergoeding in verband met een tekortkoming of wanprestatie vorderen.

Wat is een wanprestatie?

Iedere overeenkomst is anders en daarom is het ook niet altijd direct duidelijk of er sprake is van een wanprestatie. Komt een van de partijen zijn gedeelte van de overeenkomst niet, niet correct of niet volledig na, dan is er sprake van een wanprestatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als er is afgesproken dat Jan aan Wim tien zakken hondenbrokken moet leveren en hij levert er maar drie. 

Maar ook als Jan wel tien zakken hondenvoer levert en Wim betaalt deze niet, dan is er sprake van een wanprestatie. Blijkt in één van de zakken per ongeluk glas terecht te zijn gekomen, omdat er in de fabriek een fles kapot gevallen is? Ook dan spreken we van een wanprestatie.

Wat kunt u doen in het geval van een wanprestatie?

Heeft u te maken met een wanprestatie, dan zijn er een aantal dingen die u kunt doen. Misschien wilt u het liefst dat de overeenkomst alsnog wordt nagekomen. In dat geval kunt u nakoming van de overeenkomst vorderen. Is er daarnaast schade ontstaan doordat de andere partij zich niet aan de overeenkomst hield, dan kunt u hiervoor een schadevergoeding vragen.

Een vervangende schadevergoeding is mogelijk als de partij die zich niet aan het contract heeft gehouden, niet gevorderd wordt tot nakoming van het contract en er iemand anders wordt ingeschakeld. Denk aan een schilder die niet komt opdagen. U kunt dan een andere schilder vragen om uw gevel te komen schilderen. Moet u hier extra kosten voor maken, dan kunt u deze kosten terugvorderen in de vorm van een vervangende schadevergoeding. 

Het is hierbij wel van belang dat de partij die de overeenkomst niet naleefde dan eerst in gebreke gesteld wordt, zodat hij de gelegenheid krijgt om de overeenkomst alsnog na te komen.

Is er een deel van de overeenkomst dat u zelf ook nog moet nakomen, dan kunt u de overeenkomst ook opschorten als er sprake is van een wanprestatie van de andere partij. Stel: u bestelt een bank die u nog moet betalen en deze wordt maar niet geleverd, dan kunt u de overeenkomst opschorten. In dat geval betaalt u de bank niet, totdat deze alsnog wordt geleverd.

Tot slot is het ook mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval moeten alle partijen hun prestaties teruggeven. Ook voor de ontbinding van de overeenkomst is het van belang dat de partij die de wanprestatie pleegde, eerst in de gelegenheid moet worden gesteld om het te herstellen. Blijft de wanprestatie bestaan, dan kan de overeenkomst ontbonden worden.

Schadevergoeding bij een wanprestatie

Wilt u naar aanleiding van de wanprestatie een schadevergoeding vorderen, dan is het van belang dat de wanprestatie is ontstaan door de schuld van de andere partij. Daarnaast is het van belang dat de schade een direct verband heeft met de wanprestatie.

Wilt u weten of u te maken heeft met een wanprestatie en of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding als gevolg van deze tekortkoming? Neem dan contact op met de specialisten van Schavenmade Advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram