Uw advocaat in contractenrecht

Het opstellen van contracten is zeer gebruikelijk en kan worden gedaan tussen particulieren, bedrijven onderling of tussen een bedrijf en een particulier. Het helder vastleggen van afspraken helpt om conflicten te voorkomen. Toch kan de inhoud van een contract soms niet helemaal duidelijk zijn, wat kan leiden tot onduidelijkheden over de gemaakte afspraken. 
Onze advocaten gespecialiseerd in contractenrecht ondersteunen zowel bedrijven als particulieren bij vraagstukken over contracten. Plan een vrijblijvend adviesgesprek en wij bespreken graag de mogelijkheden voor uw situatie.
Juridisch adviesgesprek aanvragen

Arbeidsrecht advocaat

Verschil tussen contract en overeenkomst

De termen “contract” en “overeenkomst” worden regelmatig door elkaar gebruikt, toch is er een subtiel verschil tussen beide. 
Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen, die zowel mondeling als schriftelijk kan zijn en niet altijd rechtsgeldig hoeft te zijn.
Juridisch adviesgesprek aanvragen
Een contract is een specifiek type overeenkomst. Hoewel een contract niet per se schriftelijk hoeft te zijn om rechtsgeldig te zijn - mondelinge contracten zijn ook geldig - wordt het vaak wel op schrift gesteld. Dit biedt meer duidelijkheid en bewijskracht in geval van een geschil, omdat de afspraken, rechten en plichten dan zwart op wit staan. Een contract is rechtsgeldig zodra aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Mondelinge of schriftelijke contracten/overeenkomsten

Voor de meeste overeenkomsten geldt geen specifieke vormvereiste. Een mondelinge overeenkomst is net zo geldig als een schriftelijke overeenkomst. Mocht er in een later stadium echter onenigheid bestaan over de inhoud van de overeenkomst, dan biedt een schriftelijke overeenkomst meer duidelijkheid.
Let op: dit geldt niet voor standaardcontracten die bijvoorbeeld op het internet staan. Deze kunnen namelijk afwijken van wat partijen eigenlijk bedoelen. Maar wat geldt dan als rechtsgeldig? Datgene waarvoor is getekend of wat daadwerkelijk is bedoeld? Daarnaast kunnen algemene voorwaarden, beter bekend als de 'kleine lettertjes', onbedoeld grote gevolgen hebben. In veel gevallen leiden geschillen over contracten tot aansprakelijkheid van de contractspartner. Onze advocaten contractenrecht helpen problemen te voorkomen door goede contracten op te stellen. Ook staan we u bij wanneer u een contract wilt ontbinden.

Diverse soorten contracten

Het contractenrecht is een zeer breed rechtsgebied dat bestaat uit veel verschillende soorten contracten. Hieronder vindt u een uitgebreide lijst met veelvoorkomende contracten.
- Aandeelhoudersovereenkomst
- Algemene voorwaarden
- Arbeidsovereenkomst
- Beëindigingsovereenkomst
- Bemiddelingsovereenkomst
- Bruikleenovereenkomst
- Concurrentiebeding
- Huurcontract
- Koopovereenkomst
- Onderhoudscontract
- Overeenkomst van opdracht
- Samenlevingscontract
- Vaststellingsovereenkomst

Wat staat er doorgaans in een contract?

Thijs Reintjes advocaat
In een contract staan wederzijdse afspraken, zaken die nageleefd moeten worden en eventueel afspraken bij het niet nakomen van de besproken voorwaarden. 
Ervaring leert dat er vaak onduidelijkheid ontstaat over de inhoud en interpretatie van het contract. Om dit te voorkomen, is het wenselijk dat een deskundig contractenrecht advocaat deze opstelt en/of beoordeeld.

Wanneer een contractenrecht advocaat inschakelen?

Is er sprake van een geschil over een contract, dan zullen we altijd kijken naar de inhoud van het geldende contract. In de zakelijke wereld wordt er in de meeste gevallen verwezen naar de algemene voorwaarden van een bedrijf. Bij contracten tussen particulieren onderling is de inhoud leidend. 
Schakel bij een geschil of onduidelijkheid in een overeenkomen contract een advocaat in. Naast dat we het contract kunnen toetsen op rechtsgeldigheid, kunnen wij ook het contract wijzigen en/of opstellen. Desnoods staan we u bij tot in de rechtszaal.
Bel 0346 55 47 03

De garanties van Schravenmade

Oprecht

Eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid is ons streven. Zaken waar we niet in geloven nemen we niet aan. En wat we beloven komen we na.

Resultaatgericht

Wij zijn competitief ingesteld, maar houden het eindresultaat voor ogen. Daarom strijden we voor winst waar dit kan of gaan voor het maximaal haalbare.

Direct zekerheid

Bij een (dreigend) geschil wil je snel weten waar je aan toe bent. Onze advocaten beantwoorden direct je eerste vragen en bepalen dan de volgende stap.

Juridisch adviesgesprek aanvragen

Het aangaan van een contract lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Er ontstaan vaak geschillen over de interpretatie van een contract en het contractenrecht is altijd in beweging. In het contractenrecht is bepaald welke regels gelden als partijen een contract sluiten: hoe komt een overeenkomst tot stand, hoe moet een overeenkomst worden vastgelegd, wat mogen partijen over en weer verwachten en wat zijn de juridische mogelijkheden als bepalingen uit een contract niet worden nageleefd? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, zodat u weloverwogen uw vervolgstappen kunt bepalen.
Kies ook voor de beste route naar een door u gewenst resultaat. Vraag nu online een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend en onafhankelijk advies van onze specialisten.
Vraag adviesgesprek aan 

Onze rechtsgebieden

In ons land zorgt de overheid ervoor dat alles in de samenleving goed georganiseerd wordt. De overheid moet zich hierbij houden aan bepaalde regels en wetten die onderdeel zijn van het bestuursrecht. In deze wetten wordt beschreven hoe de overheid op een rechtvaardige manier goede beslissingen neemt, waarbij eveneens je rechten als burger zijn opgenomen.

Naast bestuursrecht is er civiel recht dat ook wel burgerlijk recht

Het burgerlijk recht, ook wel civiel recht of privaat recht genoemd, regelt de verhoudingen tussen verschillende personen. 
Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken.
Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende deelgebieden.

Onze rechtsgebieden

In ons land zorgt de overheid ervoor dat alles in de samenleving goed georganiseerd wordt. De overheid moet zich hierbij houden aan bepaalde regels en wetten die onderdeel zijn van het bestuursrecht.  In deze wetten wordt beschreven hoe de overheid op een rechtvaardige manier goede beslissingen neemt, waarbij eveneens je rechten als burger zijn opgenomen.

Het burgerlijk recht, ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd, regelt de verhoudingen tussen verschillende personen. Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende deelgebieden.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatuserphonechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram