Geplaatst op:13 december 2018

Wat zijn de juridische gevolgen van een WhatsApp-bericht?

In Nederland heeft WhatsApp inmiddels meer dan 12 miljoen gebruikers. Ruim 10 miljoen van hen gebruiken de app dagelijks. Ook steeds meer bedrijven en instellingen communiceren via WhatsApp, waaronder de Rechtspraak. Logisch dat er dus ook wel eens zakelijke afspraken via WhatsApp worden gemaakt. Ruzies worden uitgevochten. Of contracten worden opgezegd. Maar kan dat juridisch gezien eigenlijk wel? Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over.

Contracten sluiten via WhatsApp

Volgens het Nederlandse contractrecht komen overeenkomsten tot stand door aanbod en aanvaarding. Overeenkomsten zijn in principe vormvrij. Een aanbod kan dus zowel mondeling als schriftelijk, of met een gebaar (zoals een handgebaar op een veiling) aanvaard worden. Dit betekent dat een overeenkomst ook via WhatsApp tot stand kan komen.

Voor een klein aantal overeenkomsten schrijft de wet expliciet voor dat zij schriftelijk tot stand moeten komen. Dat is onder meer het geval bij de koopovereenkomst van een woonhuis. Dan kan zich de vraag voordoen of een WhatsApp-bericht ook ‘schriftelijk’ is. Bijvoorbeeld in het geval dat een verkoper via WhatsApp toezegt dat hij de koopovereenkomst gaat tekenen, maar daar de volgende dag toch op terugkomt. Mag de aspirantkoper de verkoper dan aan het WhatsApp-bericht houden? Deze vraag heeft de rechter dit jaar met nee beantwoord.

Volgens de rechter maakte het WhatsApp-bericht van de verkoper geen deel uit van het concept van de koopovereenkomst en was het bericht ook niet te beschouwen als een elektronische ondertekening van die koopovereenkomst. De rechter oordeelde dat uit het WhatsApp-bericht van de verkoper alleen de toezegging was af te leiden dat hij van plan was het contract te gaan tekenen.

WhatsApp en het opzeggen van contracten

Contracten kunnen ook opgezegd worden via WhatsApp. Zowel in het arbeidsrecht als in het huurrecht zijn er verschillende voorbeelden bekend van zaken waarin de rechter een (al dan niet in een opwelling) verzonden WhatsApp-bericht als een rechtsgeldige opzegging beschouwde. Uit deze rechtspraak kan wel worden afgeleid dat de berichten ondubbelzinnig en duidelijk moeten zijn, zij de wederpartij moeten hebben bereikt en/of dat de wederpartij moet hebben begrepen dat het om een opzegging ging.

Conclusie

Gelet op het voorgaande is het belangrijk om te beseffen wat u precies met wie communiceert via WhatsApp. Bedenk dat alles wat u schrijft tegen u kan worden gebruikt. Voor u het weet heeft u een toezegging gedaan en zit u ergens aan vast, of heeft u een overeenkomst opgezegd en kunt u niet meer terug. Uiteraard kunt u deze informatie ook in uw voordeel gebruiken.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten, wij staan voor u klaar

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram