Geplaatst op:10 augustus 2020

Het initiatiefrecht van de ondernemingsraad (IV)

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR): wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? En wat moet u nog meer over de OR weten? In dit artikel staat het wellicht minst bekende recht van de OR centraal: het initiatiefrecht. Wat is het en hoe werkt het?

Wat is het initiatiefrecht?

Het initiatiefrecht van de OR is geregeld in artikel 23 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op grond van dit artikel mag de OR de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over ‘aangelegenheden die de onderneming betreffen’. Daarmee kan de OR sociale, organisatorische, financiële en economische zaken op de agenda zetten.

Hoe gaat het initatiefrecht in zijn werk?

Bij het initiatiefrecht wordt onderscheid gemaakt tussen het mondeling en het schriftelijk initiatiefrecht. Van het mondeling initiatiefrecht is sprake als de OR tijdens een overlegvergadering met een suggestie komt. 

Het schriftelijk initiatiefrecht kan de OR ook buiten de overlegvergadering inzetten. In dat geval moet de OR een schriftelijk voorstel aan u voorleggen, voorzien van een toelichting. Als de OR informatie van u nodig heeft om het voorstel te kunnen doen, kunnen zij die informatie op grond van artikel 31 WOR opvragen. 

Als u een schriftelijk voorstel hebt ontvangen moet u dit voorstel minimaal één keer in een overlegvergadering bespreken. Vervolgens moet u schriftelijk aan de OR laten weten of u het voorstel overneemt. Daarbij moet u ook uitleggen waarom u wel of niet akkoord gaat. Als u het voorstel niet (geheel) overneemt, heeft de OR hiertegen geen beroepsmogelijkheden. Verzuimt u een besluit te nemen? Dan mag de OR de kantonrechter vragen om u te verplichten een besluit te nemen.

Samenwerking ondernemer en OR

Veel ondernemers zien de samenwerking met de OR als een verplicht en soms hinderlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het liefst betrekken zij de OR dan ook alleen op de formele momenten bij het beleid van de onderneming, op het moment dat de OR formeel advies- of instemmingsrecht heeft. Toch kan het goed zijn om constructief samen te werken met de OR en de OR uit te nodigen ook actief gebruik te maken van het initatiefrecht. 

De OR is immers vaak eerder dan u op de hoogte van (mogelijke) onrust en knelpunten binnen de onderneming. Veel vragen en opmerkingen van werknemers komen bij de OR binnen. Als u constructief met uw OR samenwerkt bent u dus in staat om eventuele knel- en pijnpunten eerder te signaleren en samen met de OR op te lossen. Dit kan het draagvlak binnen uw onderneming vergroten.

Vragen?

Heeft u vragen over het initiatiefrecht of een andere OR-kwestie? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten medezeggenschapsrecht staan voor u klaar!

Lees ook:

ARBEIDSRECHT

advocaat maarsen

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram