Geplaatst op:5 februari 2020

Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer?

Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer?

Bij ongewenst gedrag op de werkvloer denken veel mensen tegenwoordig direct aan #MeToo. Maar niet alleen seksueel overschrijdend gedrag valt onder ongewenst gedrag. Ook discriminatie, intimidatie, pesten en het maken van kwetsende grappen zijn vormen van ongewenst gedrag. Dit gedrag verpest de sfeer en zorgt ervoor dat medewerkers ongelukkig, ongemotiveerd en zelfs ziek kunnen worden. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

Ongewenst gedrag op de werkvloer: wat zegt de wet?

De regels die zien op ongewenst gedrag op de werkvloer zijn in verschillende wetten opgenomen. Zo is het verbod op discriminatie vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet en verder uitgewerkt in andere wetten, zoals de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Arbeidsomstandighedenwet.

Voor de andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer is de
Arbeidsomstandighedenwet de belangrijkste wet. Op grond van deze wet moet u als werkgever zorgen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. U bent verplicht beleid te ontwikkelen dat gericht is op het voorkomen en, als dat niet mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbeidsomstandighedenwet noemt daarbij 5 thema’s: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk. Het beleid dat u moet ontwikkelen noemen we ook wel PSA-beleid.

Ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen: PSA-beleid

In het PSA-beleid beschrijft u welke risico’s bij u aanwezig zijn en welke maatregelen u heeft genomen om psychosociale belasting op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen. De vaste onderdelen van uw PSA-beleid zijn in ieder geval:

  • Een personeelsreglement met een protocol ongewenste omgangsvormen. Zo weten uw werknemers wat wel en wat niet is toegestaan en welke sancties er op ongewenst gedrag staan.
  • Een klachtenprocedure. Dit is een duidelijke procedure waar in staat waar werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag een klacht moeten indienen en hoe de klacht vervolgens wordt behandeld. Let op: het instellen en wijzigen van een klachtenregeling valt onder het instemmingsrecht van de OR.
  • De benoeming van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt werknemers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Het is daarbij belangrijk dat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk en onafhankelijk kan werken.
  • Registratie van incidenten.
  • Een jaarlijkse check van het beleid.

Heeft u geen PSA-beleid? Dan kunnen uw werknemers hierover een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie, die u hiervoor een boete kan opleggen.

Wat te doen met klachten over ongewenst gedrag op de werkvloer?

Als zich er onverhoopt een incident voordoet en er wordt een klacht ingediend, is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. U moet de klacht serieus nemen, maar u wilt ook niemand onterecht beschuldigen. Het belangrijkste is dus om eerst een goed feitenonderzoek te doen, of dit door een externe deskundige te laten doen.

Staan de feiten vast en kon het gedrag niet door de beugel? Dan moet u nadenken over de maatregel(en) die u aan uw werknemer op wilt leggen. Gaat u daarbij niet te snel over tot ontslag op staande voet, maar win altijd eerst juridisch advies in. Ontslag op staande voet is een forse maatregel, die in dit soort gevallen niet altijd stand houdt bij de rechter. Waarschuwen of, in zwaardere of herhaalde gevallen, ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen liggen dan eerder in de rede.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Hulp nodig bij het opstellen van uw PSA-beleid of bij het afhandelen van een klacht van een van uw medewerkers? Of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op, de specialisten arbeidsrecht van Schravenmade Advocaten beantwoorden ze graag.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram