Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Mag een werkgever een zieke werknemer controleren?

Geplaatst op:15 juli 2019

Heeft u werknemers die regelmatig of langdurig ziek zijn? Dan weet u vast dat u veel verplichtingen hebt én dat u, als u daar niet aan voldoet, na twee jaar een loonsanctie riskeert. Maar wat doet u als u twijfelt of een werknemer wel echt ziek is? Mag u dat dan (laten) controleren? Schravenmade Advocaten vertelt het u graag.

Het controleren van een zieke werknemer

Op grond van de wet is het u niet verboden om te controleren of een werknemer wel echt ziek is. Toch is het in de praktijk beter om deze controle in eerste instantie aan de arbodienst of bedrijfsarts over te laten. Een werknemer is namelijk niet verplicht om medische (want privacygevoelige) gegevens met u te delen. Ook mag een werknemer zich niet onder druk gezet voelen deze gegevens wel met u te delen, omdat u hem of haar wilt controleren. Dit blijkt onder meer uit beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze regels maken het voor u moeilijk om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid. In een eerder artikel vertelden wij u dat u ingeval van ziekte verplicht bent om binnen zeven werkdagen een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Zij mogen wel doorvragen naar de relevante medische en sociale gegevens van uw werknemer, om zo een oordeel te kunnen vormen over arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding en re-integratie. Als uw werknemer daar toestemming voor geeft mogen zij ook informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Als u dus twijfelt aan uw werknemer is het goed om deze twijfels in eerste instantie met de arbodienst of bedrijfsarts te bespreken. Ga vooral niet zelf controleren. In de rechtspraak zijn werkgevers hiervoor in verschillende zaken door de rechter teruggefloten.

Heeft u na het overleg met de arbodienst of bedrijfsarts nog steeds twijfels? Bijvoorbeeld omdat u denkt dat uw werknemer de bedrijfsarts niet juist informeert? Of omdat u een of meer tips hebt gekregen? Dan kunt u ook overwegen een recherchebureau in te schakelen om het verzuim van uw werknemer te onderzoeken. Een goed recherchebureau houdt zich aan wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van privacy, en kan u adviseren op welke manier u uw twijfels het beste kunt laten onderzoeken.

Toch moet u ook hiermee terughoudend zijn. Uit de rechtspraak blijkt dat er sprake moet zijn van een concrete verdenking en dat het onderzoek van het recherchebureau proportioneel moet zijn. Dat betekent onder meer dat het onderzoek niet te lang mag duren en zich moet beperken tot de openbare ruimte.

Wat u nog meer kunt doen: regel het in een verzuimreglement

Wat kunt u als werkgever dan nog meer doen? U kunt regels opstellen waaraan zieke werknemers zich moeten houden. Over het tijdstip van ziekmelding bijvoorbeeld, en de manier waarop dat moet gebeuren. Ook kunt u daarin vastleggen dat medewerkers aangeven waar zij bereikbaar zijn en op welke momenten van de dag zij thuis moeten zijn, zodat de arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langsgaan. Ook kunt u vastleggen dat zieke werknemers, voor zover zij daartoe in staat zijn, verplicht zijn naar het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts te gaan en daar inzicht moeten geven over de aard en oorzaak van de ziekte.

Deze regels kunt u opnemen in het personeelsreglement of in een apart verzuimreglement.

Wat u kunt doen als een zieke werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt

Als de zieke medewerker zich niet aan deze controle- of re-intgratieverplichtingen houdt moet u hem of haar eerst schriftelijk waarschuwen. In deze waarschuwing moet u duidelijk maken wat u wanneer verwacht en welke maatregel volgt als hij of zij daar niet aan voldoet. Werkt hij of zijn dan nog niet mee? Dan kunt u de loonbetaling stopzetten of opschorten. Daar leest u in dit artikel meer over.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u dat wij u adviseren over uw verzuimreglement of een individueel dossier? Of heeft u een andere vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram