Geplaatst op:6 juli 2021

Schadevergoeding: Causaal verband

Als we willen vaststellen of er recht bestaat op een schadevergoeding, dan is een van de eerste vragen die we onszelf moeten stellen de vraag of er een rechtstreeks verband bestaat tussen de schade en de gebeurtenis. We noemen dit het causaal verband. We spreken in deze context ook wel van causaliteit of het oorzakelijk verband.

Het causaal verband bij een onrechtmatige daad

Het causaal verband komen we tegen in het zesde boek van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 6:98 BW lezen we: “Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.”

Met andere woorden: er kan alleen met succes een beroep op een schadevergoeding worden gedaan, als de schade aan de aansprakelijke partij kan worden toegerekend. Hierbij komt ook de term onrechtmatige daad om de hoek kijken. Van een onrechtmatige daad is sprake als iemand iets heeft gedaan of juist heeft nagelaten en dit zorgt voor schade bij een ander.

Causaal verband: oorzaak en gevolg

Zou de schade er zonder de betreffende gebeurtenis niet zijn, dan is er al snel sprake van een causaal verband. Daarbij is het wel belangrijk om te beoordelen of de oorzaak en het gevolg ook redelijkerwijs verband met elkaar houden. Aan de hand van een voorbeeld leggen we dat uit.

Wanneer iemand weinig onderhoud aan zijn dak pleegt en er hierdoor een dakpan loskomt die op een geparkeerde auto landt, dan is het aannemelijk dat er een causaal verband bestaat tussen de gebeurtenis en de schade aan de auto. Landt de dakpan echter niet op een geparkeerde auto, maar op de stoep en gebruikt een rebelse jongere deze dakpan om puur voor de lol ergens een raam in te gooien, dan bestaat er weliswaar een causaal verband – zonder de dakpan was de ruit misschien niet gesneuveld – maar kan dit niet aan het slechte onderhoud van het dak worden geweten. De gebeurtenis en de schade liggen in dat geval te ver uit elkaar.

Heeft u schade als gevolg van een onrechtmatige daad en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neemt u dan contact op met de specialisten van Schravenmade Advocaten.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram