Geplaatst op:5 oktober 2020

De OR: overige rechten (VI)

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR):  wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? In dit artikel staat  een aantal van die rechten en bevoegdheden van de OR centraal. 

Het recht op vrijstelling  

Het werk van de ondernemingsraad is belangrijk en kost tijd. Maar hoeveel tijd hebben OR leden redelijkerwijze nodig voor hun OR-werkzaamheden?  

In artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat u als werkgever samen  met de ondernemingsraad mag bepalen hoeveel uur vrijstelling de leden krijgen voor hun  OR-werkzaamheden. Het minimaal aantal uren is 60 per jaar, een maximum is er niet. Als  vuistregel kunt u een vrijstelling van 4 uur per week aanhouden. Dit is inclusief vergaderen en  exclusief scholing. Heeft u veel medewerkers en/of meerdere vestigingen? Dan kunt u een  extra vrijstelling overwegen. Bij grote organisaties is het dagelijks bestuur van de OR vaak  volledig vrijgesteld. Uiteraard behouden de OR-leden tijdens deze vrijgestelde uren het  recht op loon.  

Het recht op scholing en vorming  

Daarnaast hebben OR-leden, eveneens op grond van artikel 18 WOR, recht op een  vrijstelling voor scholing en vorming (trainingen, cursussen en voorlichting over nieuwe wet en regelgeving):  

  • OR-leden: minimaal 5 dagen per jaar.  
  • Leden van een OR-commissie die geen lid zijn van de OR: minimaal 3 dagen per jaar. 
  • OR leden die ook lid zijn van een commissie: minimaal 8 dagen per jaar.  

Het recht om deskundigen in te huren  

In artikel 16 WOR is bepaald dat de OR een of meer deskundigen mag uitnodigen bij  vergaderingen. Ook mag de OR deskundigen vragen om een schriftelijk advies uit te  brengen over een bepaald onderwerp, zoals een reorganisatie of het financieel of juridisch  beleid.  

Als de OR een eigen budget heeft, zijn de de kosten hiervoor vaak opgenomen in de  begroting. Overschrijdt de OR de begroting? Dan bent u als werkgever niet verplicht de  extra kosten te vergoeden, behalve als u daar mee instemt. Heeft de OR geen eigen  budget? Dan moet de OR u van tevoren van de kosten op de hoogte stellen. Als de kosten  redelijk zijn, moet u ermee instemmen.  

Aanvullende rechten en bevoegdheden  

Naast de wettelijke rechten en bevoegdheden kunt u met de OR afspreken dat zij  aanvullende rechten en bevoegdheden hebben. Deze moet u in een schriftelijke  overeenkomst opnemen. 

Vragen?  

Heeft u vragen over een van deze rechten? Of speelt er een andere OR-kwestie binnen uw  organisatie? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten  medezeggenschapsrecht staan voor u klaar!  

Lees ook:  

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram