Geplaatst op:1 december 2020

Arbeidsrecht: wat brengt 2021?

Binnen het arbeidsrecht gebeurt er traditioneel veel. Ieder jaar wijzigen wetten en worden regelingen uitgebreid of juist ingeperkt. Maar 2020 was wel een heel turbulent jaar. Niet alleen omdat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking trad en het ambtenarenrecht wijzigde, maar natuurlijk ook vanwege covid-19. En hoewel 2021 qua wetten en regelingen een stuk rustiger lijkt te worden, zijn we voorlopig nog niet van de gevolgen van de coronacrisis af.

Wat gebeurde er ook alweer in 2020?  

We kunnen ons voorstellen dat u vanwege de coronapandemie en de ontwrichting die de ‘intelligentie lockdown’ met zich meebracht niet meer precies meer weet waar u sinds dit jaar allemaal rekening mee moet houden. Graag zetten we daarom nog even  op een rijtje wat er het afgelopen jaar wijzigde: 

1. Op 1 januari 2020 trad de Wab in werking. Dat betekent dat:  

  • De ketenregeling werd verruimd. Sinds 1 januari 2020 kunt u werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten van in totaal 3 jaar aanbieden, zonder dat er een  vast dienstverband ontstaat.
  • Er strengere regels kwamen voor oproepkrachten. U leest er in dit blog meer over, maar voor nu is belangrijk dat u oproepkrachten in hun 13e maand een aanbod moet doen voor een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddeld  aantal uren in de voorgaande 12 maanden. Houdt u daar rekening mee bij de oproepkrachten die op 1 januari 2020 zijn gestart?
  • Er strengere regels kwamen voor werknemers die op payrollbasis werken.
  • Het mogelijk werd om bij ontslag meerdere afzonderlijke ontslaggronden te combineren.
  • De transitievergoeding werd versoberd.

2. Op 1 januari 2020 trad ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hierdoor vallen de meeste ambtenaren nu onder het reguliere arbeidsrecht. 

3. Sinds 1 april 2020 kunt u gebruik maken van de Regeling compensatie  transitievergoeding. Dit betekent dat u bij het UWV de transitievergoeding  kunnen terugvragen die u hebt betaald aan werknemers die u hebt moeten  ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.  

4. Met de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) op 1 juli  2020 mogen partners, na de komst van een baby, maximaal 6 weken geboorteverlof opnemen. Daarvan moet u 1 week betalen, voor de andere 5  weken aanvullend geboorteverlof verzorgt het UWV een uitkering van 70% van het  loon. 

Wat brengt 2021?  

Qua wet- en regelgeving zal 2021 niet zulke grote wijzigingen in het arbeidsrecht met  zich meebrengen als 2020. Maar ook 2021 zal ongetwijfeld een roerig jaar worden. Als gevolg van de coronapandemie zijn op dit moment veel bedrijven aan het reorganiseren. De NOW 3.0, die loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, maakt dit ook mogelijk. De verwachting is bovendien dat veel bedrijven na afloop van de  steunmaatregelen toch failliet zullen gaan, met veel banenverlies tot gevolg. 

Op dit moment is voor 2021 het volgende bekend:

1. Op 1 januari 2021 vervalt de mogelijkheid om werknemers die veel thuiswerken een onbelaste vaste reiskostenvergoeding te blijven betalen. Vanaf die datum mogen alleen nog de daadwerkelijk gemaakte reiskosten onbelast worden vergoed. Reist de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek? Dan mag nog steeds een vaste onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald. 

2. Op 1 januari 2021 wordt ook de regeling die ziet op de vaste vergoeding voor kleine kosten geschrapt. Een vaste thuiswerkvergoeding zit er dus op basis van die regeling niet meer in. Naar verwachting zullen er in 2021 nieuwe regelingen komen die het (onbelast) vergoeden van een combinatie van reiskosten en thuiswerkkosten mogelijk maken.  

3. Vanaf 1 januari 2021 krijgen kleine werkgevers die hun onderneming stoppen wegens pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als het overlijden van de ondernemer leidt tot het stopzetten van de onderneming is compensatie mogelijk. 

Vragen?  

Uiteraard zullen wij u ook in 2021 op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen  het arbeidsrecht. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact met ons op, de specialisten arbeidsrecht van Schravenmade Advocaten beantwoorden ze graag. 

Lees ook:  

ARBEIDSRECHT

advocaat maarsen

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram