Kort geding procedure
Een kort geding procedure vindt plaats bij de Rechtbank of voor de President van de Rechtbank dan wel in arbeidszaken bij het kantongerecht, wanneer de eiser een spoedeisend belang heeft, bijvoorbeeld bij staking van de loonbetaling of schorsing door de werkgever of in geval van een concurrentiebedi...
Lees verder
Fusie en overname
Het is mogelijk dat niet het werk verandert maar wel de werkgever doordat de onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming. De hoofdregel in dit soort gevallen luidt dat door de overgang van een onderneming de rechten en plichten van de werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijgend...
Lees verder
Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding (of zoals het vaak wordt genoemd non-concurrentiebeding) verbiedt werknemers om tijdens een bepaalde periode van doorgaans een jaar, na afloop van hun arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten ten opzichte van hun oude werkgever. Bijvoorbeeld door in dienst...
Lees verder
Bereken zelf uw gouden handdruk
Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer toekent als schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag. U wordt geconfronteerd door uw werkgever met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als u of uw werkgever geen bezwaar heeft tegen uw vertrek, dan wordt de...
Lees verder
Arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Wanneer deze schriftelijk wordt aangegaan dan kan dit gebeuren in de vorm van een aanstellingsbrief, maar ook via een uitgebreid contract met vele bepalingen. Welke vorm een arbeidsovereenkomst ook krijgt, de werkgever is verpli...
Lees verder
Ambtenaren en de werkloosheidswet
Vanaf 2001 geldt de Werkloosheidswet, de WW, ook voor ambtenaren. Daarmee is een einde gekomen aan het systeem van de wachtgeldregeling. Als ambtenaar kan er echter in veel gevallen nog aanspraak gemaakt worden op andere regelingen die een aanvulling op de WW uitkering kunnen vormen. Dit zijn de zog...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram