Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?
Uw onderneming gebruikt hopelijk sinds jaar en dag een opdrachtbevestiging waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Onderaan elke e-mail en elke offerte staat dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en er wordt naar de vindplaats van die voorwaarden op uw bedrijfssite verwezen. Bi...
Lees verder
Wat zijn de regels voor het geven van referenties?
Wie informatie opvraagt over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden. Dat geldt ook voor werkgevers die desgevraagd een boekje open doen over (ex)-werknemers. Wat zijn de regels voor referenten? Het opvragen van referenties is een veelgebruikte manier voor een werkgever om nuttige infor...
Lees verder
Het UBO-register komt eraan
Hoogstwaarschijnlijk treedt vanaf januari 2020 in Nederland het zogenaamde UBO-register in werking. Vanaf de inwerkingtreding worden ondernemingen en andere rechtspersonen verplicht om de gegevens van hun ultimate beneficial owner (UBO), ofwel de uiteindelijk belanghebbende of (in)directe eigenaar, ...
Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens past beleidsregels over boetes aan
Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte ...
Lees verder
Uw werknemers een alcohol- of drugstest afnemen: mag dat?
In een vorig blog vertelden wij u dat gedragingen van uw werknemers in de privésfeer onder omstandigheden kunnen leiden tot ontslag, al dan niet op staande voet. Als een werknemer buiten werktijd drugs heeft gebruikt, bijvoorbeeld. Maar kunt u dat controleren? Mag u uw werknemers verplichten tot e...
Lees verder
AVG overtreden? Deze boete kunt u verwachten
Vorig jaar rond deze tijd werd u volop gewaarschuwd, ook door ons. Let op! De AVG komt eraan! Voldoet u er niet aan? Dan wachten u mogelijk hoge boetes, tot wel twintig miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Voor veel ondernemers waren die boetes reden om serieus aan de slag te gaan met [&...
Lees verder
In aantocht: het recht op onbereikbaarheid
Voelt u druk om gelijk te reageren wanneer er een e-mailbericht van een collega of klant binnenkomt? Ook wanneer het bericht binnenkomt na werktijd? Dan heeft u last van ‘workplace telepressure’. In Nederland is burn-out beroepsziekte nummer één. Vorig jaar wees 20 procent van de werknemers st...
Lees verder
Een sollicitant checken op social media: mag dat?
Sollicitanten googelen en hun social media profielen checken. Vrijwel iedere werkgever doet het. U waarschijnlijk ook. Maar mag dat eigenlijk wel? Er is toch zoiets als de AVG? Het antwoord op deze vragen is 'Ja, het mag, maar niet altijd. En als het mag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen'. Sch...
Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens: Testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen tijdens werktijd alleen met wettelijke regeling
Werknemers mogen tijdens werktijd alleen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen getest worden als daar specifieke wetgeving voor is. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de waarborgen die de inbreuk op de privacy van de werknemer minimaliseren. Als er geen specifieke wetgeving is e...
Lees verder
2019: toch niet wéér nieuwe privacywetgeving?
Privacy, het blijft een heet hangijzer. Privacyschendingen zijn bijna dagelijks in het nieuws, terwijl de (Europese) wetgever de technologische ontwikkelingen probeert bij te houden met steeds strengere regelgeving. Zie dat als ondernemer maar eens bij te houden. En nog belangrijker: zie er maar een...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram