Vacature: Jurist medewerker (40 uur)
Schravenmade Advocaten is een klein gerenommeerd kantoor gefocust op de ondernemer. Wij zijn op zoek naar een nieuwe jurist medewerker om ons juridisch team te versterken.  Wij bieden de dynamiek van de advocatuur, het sparren met cliënten en het oplossen van uiteenlopende zaken in de civ...
Lees verder
Ambtenaar wordt gewone werknemer
Ambtenaar wordt gewone werknemer Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Hierdoor wordt het makkelijker om een ambtenaar te ontslaan. Ook kunnen ze makkelijker overstappen naar het bedrijfsleven. Nadat...
Lees verder
Banken tekenen sociaal convenant
Dertien Nederlandse banken hebben een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden in hun sector aan te pakken. Ook de ministers Dijsselbloem van Financiën en Ploumen van Buitenlandse Handel hebben ondertekend. De ondertekenaars beoordelen de investeringen en financieringsverzoeken van ba...
Lees verder
Statutair directeur
De term statutair directeur komt in de wet niet voor. Het wordt als synoniem gebruikt voor een bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een besloten vennootschap dan wel van een naamloze vennootschap. Voor een statutair directeur (hierna: bestuurder) geldt een afwijkend ontslagregime. Dit...
Lees verder
Onredelijk ontslag
Wanneer een arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV Werkbedrijf wordt opgezegd betekent dit niet dat de weg naar de rechter voor de ontslagen werknemer gesloten is. Hij kan in bepaalde gevallen alsnog terecht bij de rechter voor een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze...
Lees verder
Overeenkomst voor onbepaalde tijd
De wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd zijn al eerder genoemd: beëindiging met wederzijds goedvinden opzegging van de arbeidsovereenkomst nadat een ontslagvergunning is afgegeven door het UWV Werkbedrijf ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kanto...
Lees verder
Overeenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat partijen al van te voren af hebben gesproken wanneer de overeenkomst eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd door beide partijen zonder tegenspraak (stilzwijgend) wordt voortgezet, wordt de arbeidsovereen...
Lees verder
Ontslaggronden
Binnen het Nederlandse arbeidsrecht kan men met name vijf verschillende ontslaggronden onderscheiden. Hieronder volgt een overzicht van deze gronden met bij elk een korte uitleg. Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen Deze grond wordt gebruikt als verzamelbegrip en komt men vaak tegen in t...
Lees verder
Ontslag op staande voet
Wat is ontslag op staande voet? Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die onmiddellijk en per direct ingaat. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het UWV Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven maar de werknemer kan zelf ...
Lees verder
Ontbinding arbeidsovereenkomst
In Nederland hebben wij een duaal ontslagstelsel. Dit houdt in dat een werknemer slechts op twee manieren ontslagen kan worden, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via een ontslagaanvraag bij het UWV werkbedrijf. Hieronder volgt een overzicht van de ontbindingsprocedure. De ontbindi...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram