Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zoekresultaten voor:

Vacature: Advocaat (40 uur)

Schravenmade Advocaten is een klein en gerenommeerd advocatenkantoor gefocust op de ondernemer. Wij zijn op zoek naar een advocaat of jurist om ons juridisch team te komen versterken.  Wij bieden de dynamiek van de advocatuur, het sparren met cliënten en het oplossen van uiteenlopende zaken in de civiele ondernemingspraktijk, en combineren dat met de zekerheid van […]

Lees verder
Ambtenaar wordt gewone werknemer

Ambtenaar wordt gewone werknemer Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Hierdoor wordt het makkelijker om een ambtenaar te ontslaan. Ook kunnen ze makkelijker overstappen naar het bedrijfsleven. Nadat het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren is ingegaan, vallen alle ambtenaren- behalve bij de politie, defensie en […]

Lees verder
Banken tekenen sociaal convenant

Dertien Nederlandse banken hebben een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden in hun sector aan te pakken. Ook de ministers Dijsselbloem van Financiën en Ploumen van Buitenlandse Handel hebben ondertekend. De ondertekenaars beoordelen de investeringen en financieringsverzoeken van banken of hun zakelijke partners op mogelijke schendingen van mensenrechten. Speerpunten zijn tegengaan van kinderarbeid, bevorderen […]

Lees verder
Statutair directeur

De term statutair directeur komt in de wet niet voor. Het wordt als synoniem gebruikt voor een bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een besloten vennootschap dan wel van een naamloze vennootschap. Voor een statutair directeur (hierna: bestuurder) geldt een afwijkend ontslagregime. Dit komt doordat op zijn rechtsbetrekking niet alleen het arbeidsrecht […]

Lees verder
Onredelijk ontslag

Wanneer een arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV Werkbedrijf wordt opgezegd betekent dit niet dat de weg naar de rechter voor de ontslagen werknemer gesloten is. Hij kan in bepaalde gevallen alsnog terecht bij de rechter voor een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze procedure kan de rechter worden verzocht alsnog een ontslagvergoeding vast […]

Lees verder
Overeenkomst voor onbepaalde tijd

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd zijn al eerder genoemd: beëindiging met wederzijds goedvinden opzegging van de arbeidsovereenkomst nadat een ontslagvergunning is afgegeven door het UWV Werkbedrijf ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter ontslag op staande voet De laatste jaren kiezen werkgevers steeds vaker voor een ontbinding van de […]

Lees verder
Overeenkomst voor bepaalde tijd

Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat partijen al van te voren af hebben gesproken wanneer de overeenkomst eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd door beide partijen zonder tegenspraak (stilzwijgend) wordt voortgezet, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere […]

Lees verder
Ontslaggronden

Binnen het Nederlandse arbeidsrecht kan men met name vijf verschillende ontslaggronden onderscheiden. Hieronder volgt een overzicht van deze gronden met bij elk een korte uitleg. Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen Deze grond wordt gebruikt als verzamelbegrip en komt men vaak tegen in tijden van economische recessie. Onder bedrijfseconomische redenen vallen onder meer reorganisaties, faillissementen, […]

Lees verder
Ontslag op staande voet

Wat is ontslag op staande voet? Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die onmiddellijk en per direct ingaat. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het UWV Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven maar de werknemer kan zelf ook ontslag op staande voet […]

Lees verder
Ontbinding arbeidsovereenkomst

In Nederland hebben wij een duaal ontslagstelsel. Dit houdt in dat een werknemer slechts op twee manieren ontslagen kan worden, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via een ontslagaanvraag bij het UWV werkbedrijf. Hieronder volgt een overzicht van de ontbindingsprocedure. De ontbindingsprocedure begint met het schriftelijk indienen van een verzoekschrift bij de sector kanton […]

Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

advocaat utrecht high trust

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

schrAVENMADE ADVOCATEN OP Social media

Schravenmade Advocaten beschikt niet over een derdengelden rekening.
envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram