Onze blog op KENNIS Kennisbank Familierecht
Een van onze blogs (auteur Casey van Veenendaal) is op KENNIS Kennisbank Familierecht doorgeplaatst. Het gaat hier om de blog "Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?".   In dit artikel stond het volgende centraal: "De meeste ouders werken tegenwoordig allebei, al dan niet parttim...
Lees verder
EU: deeltijdwerkers meer rechten
Volgens de Europese Commissie moet flexwerk een minimaal niveau van bescherming krijgen. Werknemers met een niet-standaard arbeidsovereenkomst krijgen daarom betere arbeidsvoorwaarden. De Europese Commissie heeft hierover een voorlopig akkoord gesloten met het Europees Parlement en de Raad. Volgens ...
Lees verder
De aanzegplicht bij een tijdelijk arbeidscontract: 7 tips
Nog niet alle werkgevers houden zich bij tijdelijke arbeidscontracten aan de aanzegplicht. En dat is zonde, want als u zich er wel aan houdt bespaart u heel eenvoudig onnodige kosten. Daarom vertelt Schravenmade u in dit artikel alles over de aanzegplicht. #1 De aanzegging is verplich...
Lees verder
De wettelijke opzegverboden
De wet kent een aantal opzegverboden die bij ontslag van toepassing kunnen zijn. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. Met een aantal opzegverboden worden bepaalde groepen van werknemers beschermd vanwe...
Lees verder
Arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers
Een arbeidsovereenkomst kan in principe met ieder persoon worden gesloten. Er is echter een aantal categorieën personen met wie geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan of pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers? Waar moet je op letten? A...
Lees verder
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer verbindt de werknemer zich om in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De werkgever verbindt zich aan de werknemer loon te betalen. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst hoeft niet schrift...
Lees verder
Het in acht nemen van een opzegtermijn
Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Tijdens de opzegtermijn kan de werkgever een vervangende kracht zoeken, en heeft aan de andere kant de werknemer de kans om een nieuwe baan te zoeken. De werknemer moet in beginsel tijdens de opzegterm...
Lees verder
Wat komt er allemaal kijken bij ouderschapsverlof?
Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ze kunnen het opnemen tot het achtste levensjaar van het kind. Sinds enkele jaren kan een werknemer ook drie dagen ouderschapsverlof opnemen na de bevalling van de partner. Wat zijn precies de regels en me...
Lees verder
Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract
Als de werknemer bij zijn werk met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, waarvan de werkgever niet wil dat die ter kennis komen van derden, kan het goed zijn om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract kan betrekking hebben ...
Lees verder
Studiekostenbeding in een arbeidscontract
Wanneer direct bij aanvang van het dienstverband al wordt afgesproken dat de werknemer een opleiding mag of moet volgen, kan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Het studiekostenbeding in een arbeidscontract kan de werkgever een garantie geven om kosten die de werkgever...
Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Mocht u wegens het Corona virus liever een videogesprek inplannen? Dit is geen probleem, neem contact op voor de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen

Gratis inloopspreekuur

Heeft u juridisch advies nodig? Maak een afspraak langs tijdens ons gratis inloopspreekuur in Maarssen.
Afspraak maken

Zaak indienen

Bent u betrokken bij een juridisch conflict? Het is in dit geval raadzaam om vroegtijdig advies in te winnen.
Zaak indienen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht, ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2021 - Schravenmade Advocaten - All Rights Reserved
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-55 47 03
0346-56 07 64
Info@schravenmade.nl
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilgraduation-hatusersphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram