Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zoekresultaten voor:

De aanzegplicht bij een tijdelijk arbeidscontract: 7 tips

Nog niet alle werkgevers houden zich bij tijdelijke arbeidscontracten aan de aanzegplicht. En dat is zonde, want als u zich er wel aan houdt bespaart u heel eenvoudig onnodige kosten. Daarom vertelt Schravenmade u in dit artikel alles over de aanzegplicht. #1 De aanzegging is verplicht... De aanzegplicht houdt in dat u als werkgever verplicht bent om werknemers […]

Lees verder
De wettelijke opzegverboden

De wet kent een aantal opzegverboden die bij ontslag van toepassing kunnen zijn. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd. Met een aantal opzegverboden worden bepaalde groepen van werknemers beschermd vanwege hun hoedanigheid (bijvoorbeeld lid van de vakbond) of tijdens hun hoedanigheid […]

Lees verder
Arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers

Een arbeidsovereenkomst kan in principe met ieder persoon worden gesloten. Er is echter een aantal categorieën personen met wie geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan of pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers? Waar moet je op letten? Arbeidsovereenkomst sluiten met buitenlanders De hoofdregel met betrekking tot buitenlandse werknemers (van buiten […]

Lees verder
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer verbindt de werknemer zich om in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De werkgever verbindt zich aan de werknemer loon te betalen. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden bevestigd. Het is echter raadzaam dit wel […]

Lees verder
Het in acht nemen van een opzegtermijn

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Tijdens de opzegtermijn kan de werkgever een vervangende kracht zoeken, en heeft aan de andere kant de werknemer de kans om een nieuwe baan te zoeken. De werknemer moet in beginsel tijdens de opzegtermijn wel zijn werkzaamheden blijven verrichten, tenzij er een reden […]

Lees verder
Wat komt er allemaal kijken bij ouderschapsverlof?

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Ze kunnen het opnemen tot het achtste levensjaar van het kind. Sinds enkele jaren kan een werknemer ook drie dagen ouderschapsverlof opnemen na de bevalling van de partner. Wat zijn precies de regels en met welke verplichtingen heeft u te maken? Ouderschapsverlof […]

Lees verder
Geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract

Als de werknemer bij zijn werk met vertrouwelijke gegevens in aanraking komt, waarvan de werkgever niet wil dat die ter kennis komen van derden, kan het goed zijn om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een geheimhoudingsbeding in het arbeidscontract kan betrekking hebben op gegevens en informatie waarvan de werknemer redelijkerwijs moet beseffen […]

Lees verder
Studiekostenbeding in een arbeidscontract

Wanneer direct bij aanvang van het dienstverband al wordt afgesproken dat de werknemer een opleiding mag of moet volgen, kan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Het studiekostenbeding in een arbeidscontract kan de werkgever een garantie geven om kosten die de werkgever maakt voor de studie van de werknemer, ook weer terug te vorderen […]

Lees verder
Contract voortijdig opgezegd, wie zal dat betalen?

Een piloot heeft een trainings-arbeidsovereenkomst getekend. Hierin staat dat hij na afloop van zijn training voor de duur van een jaar in dienst komt van een luchtvaartmaatschappij. Hij zegt de arbeidsovereenkomst na iets meer dan een half jaar op. Is hij schadeplichtig wegens onregelmatige opzegging? Zijn werkgever wil geld zien. In de arbeidsovereenkomst is geen […]

Lees verder

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl
advocaat utrecht high trust

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

schrAVENMADE ADVOCATEN OP Social media

envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram