7 oktober 2019
Wat zijn eigenlijk redenen voor ontslag?

Werknemers worden in Nederland goed beschermd. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan moet hij daar een goede reden voor hebben én deze reden kunnen onderbouwen. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke redenen om iemand te ontslaan? Schravenmade Advocaten zet ze graag voor u op een rij en vertelt u daarnaast wat er vanaf 1 […]

Lees verder
6 oktober 2019
Wanneer mag een werkgever een werknemer schorsen?

Als een werknemer zich op het werk ongepast gedraagt gaan werkgevers nog wel eens over tot een schorsing of een non-actiefstelling. Omdat zij willen onderzoeken wat er precies is gebeurd bijvoorbeeld. Maar aan welke regels moeten werkgevers zich daarbij houden? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Wat is een schorsing of non-actiefstelling? De schorsing van […]

Lees verder
5 oktober 2019
Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan. Een precieze dag voor de melding is echter niet voorgeschreven. De […]

Lees verder
4 oktober 2019
Regels voor functionerings- en beoordelingsgesprekken

Als het goed is, bespreekt iedere werkgever van tijd tot tijd met zijn werknemers hoe het gaat. Niet alleen informeel bij de koffieautomaat, maar ook formeel, liefst als onderdeel van een gesprekscyclus. Daarbij worden in de praktijk de termen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek nog wel eens door elkaar gehaald, terwijl de betekenis ervan verschilt. Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
12 september 2019
7 zaken die u moet weten over arbeidstijden

De Arbeidstijdenwet (ATW) regelt de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers. Het is een complexe wet, waar niet iedereen even goed van op de hoogte is. Daarom bespreekt Schravenmade Advocaten in dit artikel 7 zaken die iedereen moet weten over arbeidstijden. 1. Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet? De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers vanaf […]

Lees verder
9 september 2019
Ontslaggrond gewetensbezwaren vanaf 2020 niet stapelbaar

Het stapelen van ontslaggronden (de i-grond) wordt per 1 januari 2020 mogelijk als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt. De ontslaggrond gewetensbezwaren (de f-grond binnen de Wet werk en zekerheid, WWZ) vormt hierop een uitzondering en kan niet worden gestapeld met andere ontslaggronden. Dat staat in de Nota van wijziging Verzamelwet SZW […]

Lees verder
5 september 2019
Een getuigschrift: hoe zit het eigenlijk?

Als een werknemer erom vraagt is een werkgever op grond van de wet verplicht om bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken. Maar wat moet er in zo’n getuigschrift staan? Wat mag erin? En wat vooral ook niet? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever […]

Lees verder
2 september 2019
Overwerk: dit zijn de regels

De zomer is weer voorbij, meteorologisch in ieder geval. Een enkeling is nog op vakantie, maar de meeste mensen zijn weer terug. Klaar om er eens flink tegenaan te gaan en een sprint te trekken richting het einde van het jaar. Grote kans dus dat er de komende tijd extra uren gemaakt gaan worden. Maar […]

Lees verder
30 augustus 2019
Nieuwe zzp-wetgeving komt langzaam in beeld

Het kabinet is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe wet voor de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Is de nieuwe zzp-wetgeving in aantocht? In dit blog bespreken we de stand van zaken. De nieuwe zzp-wetgeving moet de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangen. In de tussentijd heeft het kabinet de […]

Lees verder
27 augustus 2019
Nieuwe partner? Dit zijn de gevolgen voor de partneralimentatie

Als u partneralimentatie betaalt of ontvangt en een nieuwe liefde krijgt, kan dat gevolgen hebben voor de (hoogte van de) partneralimentatie. Uiteraard niet direct, maar wel op het moment dat de nieuwe relatie serieus wordt en u bijvoorbeeld gaat samenwonen. Schravenmade Advocaten zet graag voor u op een rijtje wat die gevolgen zijn. U ontvangt […]

Lees verder
26 augustus 2019
Procederen wordt weer goedkoper

Procederen wordt weer goedkoper. Althans, voor kleinere vorderingen. Voor grotere vorderingen wordt het juist duurder om te procederen. Met een wetsvoorstel dat de griffierechten in burgerlijke zaken wijzigt, wil Minister Dekker (Rechtsbescherming) de hoogte van de griffierechten meer in verhouding brengen tot de hoogte van de vordering. Schravenmade Advocaten vertelt u graag wat er gaat […]

Lees verder
23 augustus 2019
Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Daarmee komt de inwerkingtreding van deze wet nu echt dichtbij, en wordt het reguliere arbeidsrecht op het merendeel van de ambtenaren van toepassing. Maar wat gaat er precies veranderen? En wat niet? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit. Voor wie geldt de […]

Lees verder
20 augustus 2019
Ontslag van 50+ na 1 januari 2010

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De kantonrechtersformule werd vervangen door de transitievergoeding en dat was voor werkgevers zeer gunstig. Echter zal deze overgangsregeling vervallen per 1 januari 2020. Veel vijftigplussers werden hierdoor behoorlijk benadeeld. Omdat vijftigplussers veel moeilijker een baan vinden is er […]

Lees verder
19 augustus 2019
Inzet eigen personeel bij staking

Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven dat een werkgever (EasyJet) eigen personeel mag inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen, zelfs als de werknemers die worden ingezet betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan en daarbij geen belang hebben. De werkgever handelt dan niet onrechtmatig en niet in […]

Lees verder
16 augustus 2019
Let op: WAB in werking per 1 januari 2020

Op 18 juli 2019 verscheen de inwerkingtreding van de Wab in het Staatsblad. De Wab treedt voor het meerendeel in werking per 1 januari 2020. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever. Vanwege het feit dat het UWV niet teveel tegelijkertijd […]

Lees verder
15 augustus 2019
Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

Uw onderneming gebruikt hopelijk sinds jaar en dag een opdrachtbevestiging waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Onderaan elke e-mail en elke offerte staat dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en er wordt naar de vindplaats van die voorwaarden op uw bedrijfssite verwezen. Bij het sluiten van overeenkomsten ziet u er op toe dat […]

Lees verder
6 augustus 2019
De oproepovereenkomst onder de WAB

Werkgevers opgelet! Controleer uw bestaande arbeidsovereenkomsten met wisselende arbeidsduur. De oproepovereenkomst krijgt per 1 januari 2020 een uitbreidere regeling binnen het arbeidsrecht. Daarnaast zal voor een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd ook een hogere WW-premie gaan gelden dan voor een gewone arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De standaard oproepovereenkomst betreft de situatie waarbij een werknemer geen vast […]

Lees verder
5 augustus 2019
Wanneer is er recht op politiek verlof?

Het politiek verlof is geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:643. In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet arbeid en zorg was politiek verlof ook opgenomen, maar nadien is besloten om dit toch in het Burgerlijk Wetboek te laten omdat dit recht te ver afstaat van de doelstellingen van de Wet arbeid en zorg. Politiek verlof onbetaald […]

Lees verder
4 augustus 2019
Hoe zit het ook al weer met de aanstellingskeuring?

Lang niet alle werkgevers weten het, maar alleen in uitzonderingsgevallen mag een sollicitant medisch gekeurd worden voor een functie. Ruim 60% van de werkgevers en werknemers kent de regels rondom de aanstellingskeuring niet. Hoe zit het ook al weer? De onbekendheid met de regels, blijk uit een internetonderzoek dat is uitgevoerd door de SER-Commissie Klachtenbehandeling […]

Lees verder
3 augustus 2019
Mag een werkgever verlof weigeren?

Het weigeren van verlof aangevraagd door een werknemer is vaak niet toegestaan. Net zoals het aanvragen van vakantie moet de werkgever een goede reden hebben om de vrije dag(en) te weigeren. Verlof is iets anders dan vakantie. Vakantie is een vrijstelling van het verrichten van de afgesproken arbeid, waarbij de besteding van de vrije tijd […]

Lees verder
15 juli 2019
Mag een werkgever een zieke werknemer controleren?

Heeft u werknemers die regelmatig of langdurig ziek zijn? Dan weet u vast dat u veel verplichtingen hebt én dat u, als u daar niet aan voldoet, na twee jaar een loonsanctie riskeert. Maar wat doet u als u twijfelt of een werknemer wel echt ziek is? Mag u dat dan (laten) controleren? Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
14 juli 2019
Het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen

Op dit moment is er een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding: het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen. De huidige wet- en regelgeving op dit punt is versnipperd, sterk verouderd en complex. Met het wetsvoorstel wil de wetgever de regels laten aansluiten bij de praktijk en ondernemerschap stimuleren. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat veranderen. Wat is een […]

Lees verder
12 juli 2019
Hoe de transitievergoeding te berekenen als werknemer geen vast salaris heeft?

De transitievergoeding berekenen bij geen vast salaris van de werknemer, maar variabel loon of wisselend aantal uren per maand. En wat is voorverlenging? De werkgever moet in principe een transitievergoeding betalen als een dienstverband wordt beëindigd en het dienstverband heeft langer dan twee jaar geduurd. Maar hoe bereken je dat als de werknemer geen vast […]

Lees verder
11 juli 2019
Fijne vakantie! Wat zijn ook alweer de regels over vakantiedagen?

Het is zover, de vakantie staat voor de deur. Lekker rustig komende tijd op de zaak. Of misschien iets te rustig? Omdat u het vakantierooster nog niet rond heeft, of er toch wel heel veel mensen last minute vrij willen nemen? Hoe zit het ook alweer met het recht op vakantie? Schravenmade Advocaten legt het […]

Lees verder
2 juli 2019
Wat zijn de regels voor het geven van referenties?

Wie informatie opvraagt over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden. Dat geldt ook voor werkgevers die desgevraagd een boekje open doen over (ex)-werknemers. Wat zijn de regels voor referenten? Het opvragen van referenties is een veelgebruikte manier voor een werkgever om nuttige informatie over een sollicitant in te winnen. Naast het feit dat […]

Lees verder
1 juli 2019
Hogere WW-premie voor tijdelijk werk

Met de Wet arbeidsmarkt in balans komt er een nieuw WW-premiestelsel. De oude sectorpremie en de Awf-premie verdwijnen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie aangepast naar de aard van het contract. Huidige WW-premie Onder de huidige wetgeving betalen werkgevers de eerste zes maanden een premiedifferentiatie met een WW-premie per sector. Na dit eerste halfjaar […]

Lees verder
29 juni 2019
Pensioenakkoord: hoe nu verder?

Nu ook VCP, de laatste van de vakcentrales die nog een handtekening onder het pensioenakkoord moest zetten, het groene licht heeft gegeven, maken de partijen zich op voor vervolgstappen. Wat moet er nog gebeuren voor het Nederlandse pensioenstelsel daadwerkelijk wordt gewijzigd? Allereerst, wat is er ook al weer afgesproken in het pensioenakkoord? De AOW-leeftijd wordt […]

Lees verder
28 juni 2019
Als 21-jarige krijg je vanaf 1 juli een minimumloon van €1.635 per maand

Het minimumloon gaat per 1 juli voor 21-jarigen fors omhoog. Jongeren vanaf 21 jaar verdienen vanaf maandag voortaan hetzelfde minimumloon als volwassenen. Dat is het gevolg van een kabinetsbesluit uit 2016. Volgens vakbond FNV gaat een 21-jarige hierdoor 510,69 euro per maand op vooruit. De bond voerde, samen met andere vakbonden en jongerenorganisaties, flink actie […]

Lees verder
17 juni 2019
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen komt eraan

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is al sinds medio 2016 in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 10 juni 2019 heeft de Tweede Kamer over het voorstel gedebatteerd, nadat het een tijdje terug op een aantal punten werd gewijzigd. Daarmee komt invoering van deze wet in zicht. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat […]

Lees verder
16 juni 2019
Zieke werknemer? Dit zijn de verplichtingen voor werkgevers

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moet u als werkgever zich zo veel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Daarbij heeft u veel verplichtingen. Voldoet u daar niet aan? Dan riskeert u een loonsanctie waarbij het UWV u kan verplichten om nog maximaal één […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram