Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
5 februari 2020
Procederen in het arbeidsrecht: hoe gaat het in zijn werk?

Procederen in het arbeidsrecht- hoe gaat het in zijn werk? We schreven er al eerder een blog over: sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Dat betekent dat op veel ambtenaren nu het reguliere arbeidsrecht en het reguliere procesrecht van toepassing is. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, […]

Lees verder
5 februari 2020
Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer?

Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer? Bij ongewenst gedrag op de werkvloer denken veel mensen tegenwoordig direct aan #MeToo. Maar niet alleen seksueel overschrijdend gedrag valt onder ongewenst gedrag. Ook discriminatie, intimidatie, pesten en het maken van kwetsende grappen zijn vormen van ongewenst gedrag. Dit gedrag verpest de sfeer […]

Lees verder
3 februari 2020
Mag een werkgever arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Mag een werkgever arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Als werkgever wilt u met uw tijd meegaan. Flexibel belonen, of over naar een duurzaam wagenpark. En als het niet zo lekker loopt wilt u de broekriem kunnen aantrekken. Bijvoorbeeld door die dertiende maand af te schaffen. Kunt u dan arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Schravenmade Advocaten legt uit. Wat zijn […]

Lees verder
8 januari 2020
Reorganisatie: wat is het afspiegelingsbeginsel?

Reorganisatie- wat is het afspiegelingsbeginsel? Gaat u reorganiseren? Dan is de kans groot dat daarbij arbeidsplaatsen binnen uw bedrijf verloren gaan. U mag dan echter niet zelf kiezen welke werknemers u ontslaat, maar u moet het afspiegelingsbeginsel toepassen. Schravenmade Advocaten legt u uit wat het afspiegelingsbeginsel is en hoe het werkt. Reorganisatie Als u gaat […]

Lees verder
6 januari 2020
Uitzendovereenkomst na doorlopen keten levert geen schijnconstructie op

Een werkgever dient de werknemer in beginsel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden indien de keten volledig is doorlopen. De keten is doorlopen in geval met de werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten of een periode van 24 maanden is verstreken. Het komt echter meer dan eens voor dat dit niet […]

Lees verder
3 januari 2020
Disfunctionerende werknemer? 2 belangrijke tips

Disfunctionerende werknemer? 2 belangrijke tips Heeft u een werknemer die niet helemaal of helemaal niet functioneert? En wilt u daar afscheid van nemen? Dan kunt u deze werknemer niet zomaar ontslaan. Schravenmade Advocaten legt u graag uit aan welke eisen u dan moet voldoen. De ontslaggrond disfunctioneren In een eerder artikel vertelden wij u dat […]

Lees verder
27 december 2019
Werknemer doet uitvinding: yes! Maar wie heeft de rechten?

Er zijn ondernemingen die in de kern innovatief zijn, of moeten zijn, om te kunnen overleven. Maar er zijn ook steeds meer bedrijven die hun werknemers naast hun reguliere werk ‘creativitijd’ geven, tijd om alleen of samen met collega’s nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Maar hoe zit het eigenlijk met een werknemer die een […]

Lees verder
7 december 2019
3 goede redenen om uw alimentatie laten herberekenen

Partneralimentatie wordt berekend op basis van de alimentatiebehoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Na verloop van tijd kunnen hier wijzigingen in optreden, en wel zodanig dat het loont om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Schravenmade geeft u graag 3 goede redenen om uw alimentatie te laten herberekenen. Vanaf 2020 wordt […]

Lees verder
6 december 2019
Arbeidsrecht: welke wetten en regels worden in 2020 belangrijk?

Zo aan het einde van het jaar kijken we graag even vooruit naar wat er komen gaat. Wat brengt 2020? In het arbeidsrecht en ambtenarenrecht wordt het een belangrijk jaar, want er komt ingrijpende nieuwe wetgeving aan. Ook een aantal kleine regelingen zal in 2020 veranderen. Schravenmade Advocaten zet graag voor u op een rij […]

Lees verder
5 december 2019
Transitievergoeding moet tijdig worden opgeëist

Een werknemer die deels wordt ontslagen, heeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Maar moet zijn vergoeding wel tijdig opeisen, ook wanneer hij niet op de hoogte is van zijn rechten. De werknemer werkt al sinds 1981 voor dezelfde werkgever. In april 2015 wordt hij ziek. Na twee jaar ziekte concludeert het UWV dat het er […]

Lees verder
4 december 2019
Hoge Raad: werkgever moet slapend dienstverband beëindigen

Er is het hele jaar veel om te doen geweest: het slapend dienstverband. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad dan eindelijk het verlossende arrest gewezen. De Hoge Raad vindt dat werkgevers verplicht zijn om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer. Daarmee zijn slapende dienstverbanden in […]

Lees verder
28 november 2019
Vacature: Jurist medewerker (40 uur)

Schravenmade Advocaten is een klein gerenommeerd kantoor gefocust op de ondernemer. Wij zijn op zoek naar een nieuwe jurist medewerker om ons juridisch team te versterken.  Wij bieden de dynamiek van de advocatuur, het sparren met cliënten en het oplossen van uiteenlopende zaken in de civiele ondernemingspraktijk, en combineren dat met de zekerheid van een vast […]

Lees verder
11 november 2019
Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Betaalt of ontvangt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan wordt dit bedrag per 1 januari 2020 iets hoger. De Minister van Justitie heeft namelijk eind oktober het alimentatie indexeringspercentage voor 2020 vastgesteld op 2,5%. Maar wat is alimentatie indexering eigenlijk? Voor wie geldt het? En hoe werkt het precies? Wat is wettelijke alimentatie indexering? Het leven […]

Lees verder
6 november 2019
Vaststellingsovereenkomst? Werkgever let op

Als werkgever komt u soms samen met uw werknemer tot de conclusie dat het beter is als de wegen zich scheiden. U beëindigt de arbeidsovereenkomst dan ‘met wederzijds goedvinden’. De redenen daarvoor kunnen verschillen. De klik kan gewoonweg weg zijn, maar er kunnen ook bedrijfseconomische omstandigheden of een vertrouwensbreuk spelen. Wat de oorzaak ook is: […]

Lees verder
5 november 2019
Ontslag? 7 zaken die u moet weten over WW

Als een werknemer werkloos raakt of dreigt te raken zit hij vaak met veel vragen. Heb ik recht op WW? Hoe lang? En hoe hoog is een WW-uitkering eigenlijk? In dit artikel bespreekt Schravenmade Advocaten 7 zaken die iedereen moet weten over de WW. 1. Geen recht op WW Als een werknemer uit zichzelf ontslag […]

Lees verder
4 november 2019
Dienstwoning? Zo zit het

Hoewel het tegenwoordig minder vaak voorkomt dan vroeger zijn er nog steeds werknemers die in een dienstwoning wonen. Zo komt het onder meer nog voor in de zorg, de land- en tuinbouw en - steeds vaker - het onderwijs. Er zijn ook nog boswachters, conciërges en dominees die in een dienstwoning wonen. Maar wat gebeurt […]

Lees verder
7 oktober 2019
Wat zijn eigenlijk redenen voor ontslag?

Werknemers worden in Nederland goed beschermd. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan moet hij daar een goede reden voor hebben én deze reden kunnen onderbouwen. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke redenen om iemand te ontslaan? Schravenmade Advocaten zet ze graag voor u op een rij en vertelt u daarnaast wat er vanaf 1 […]

Lees verder
6 oktober 2019
Wanneer mag een werkgever een werknemer schorsen?

Als een werknemer zich op het werk ongepast gedraagt gaan werkgevers nog wel eens over tot een schorsing of een non-actiefstelling. Omdat zij willen onderzoeken wat er precies is gebeurd bijvoorbeeld. Maar aan welke regels moeten werkgevers zich daarbij houden? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Wat is een schorsing of non-actiefstelling? De schorsing van […]

Lees verder
5 oktober 2019
Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan. Een precieze dag voor de melding is echter niet voorgeschreven. De […]

Lees verder
4 oktober 2019
Regels voor functionerings- en beoordelingsgesprekken

Als het goed is, bespreekt iedere werkgever van tijd tot tijd met zijn werknemers hoe het gaat. Niet alleen informeel bij de koffieautomaat, maar ook formeel, liefst als onderdeel van een gesprekscyclus. Daarbij worden in de praktijk de termen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek nog wel eens door elkaar gehaald, terwijl de betekenis ervan verschilt. Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
12 september 2019
7 zaken die u moet weten over arbeidstijden

De Arbeidstijdenwet (ATW) regelt de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers. Het is een complexe wet, waar niet iedereen even goed van op de hoogte is. Daarom bespreekt Schravenmade Advocaten in dit artikel 7 zaken die iedereen moet weten over arbeidstijden. 1. Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet? De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers vanaf […]

Lees verder
9 september 2019
Ontslaggrond gewetensbezwaren vanaf 2020 niet stapelbaar

Het stapelen van ontslaggronden (de i-grond) wordt per 1 januari 2020 mogelijk als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt. De ontslaggrond gewetensbezwaren (de f-grond binnen de Wet werk en zekerheid, WWZ) vormt hierop een uitzondering en kan niet worden gestapeld met andere ontslaggronden. Dat staat in de Nota van wijziging Verzamelwet SZW […]

Lees verder
5 september 2019
Een getuigschrift: hoe zit het eigenlijk?

Als een werknemer erom vraagt is een werkgever op grond van de wet verplicht om bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken. Maar wat moet er in zo’n getuigschrift staan? Wat mag erin? En wat vooral ook niet? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever […]

Lees verder
2 september 2019
Overwerk: dit zijn de regels

De zomer is weer voorbij, meteorologisch in ieder geval. Een enkeling is nog op vakantie, maar de meeste mensen zijn weer terug. Klaar om er eens flink tegenaan te gaan en een sprint te trekken richting het einde van het jaar. Grote kans dus dat er de komende tijd extra uren gemaakt gaan worden. Maar […]

Lees verder
30 augustus 2019
Nieuwe zzp-wetgeving komt langzaam in beeld

Het kabinet is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe wet voor de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Is de nieuwe zzp-wetgeving in aantocht? In dit blog bespreken we de stand van zaken. De nieuwe zzp-wetgeving moet de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangen. In de tussentijd heeft het kabinet de […]

Lees verder
27 augustus 2019
Nieuwe partner? Dit zijn de gevolgen voor de partneralimentatie

Als u partneralimentatie betaalt of ontvangt en een nieuwe liefde krijgt, kan dat gevolgen hebben voor de (hoogte van de) partneralimentatie. Uiteraard niet direct, maar wel op het moment dat de nieuwe relatie serieus wordt en u bijvoorbeeld gaat samenwonen. Schravenmade Advocaten zet graag voor u op een rijtje wat die gevolgen zijn. U ontvangt […]

Lees verder
26 augustus 2019
Procederen wordt weer goedkoper

Procederen wordt weer goedkoper. Althans, voor kleinere vorderingen. Voor grotere vorderingen wordt het juist duurder om te procederen. Met een wetsvoorstel dat de griffierechten in burgerlijke zaken wijzigt, wil Minister Dekker (Rechtsbescherming) de hoogte van de griffierechten meer in verhouding brengen tot de hoogte van de vordering. Schravenmade Advocaten vertelt u graag wat er gaat […]

Lees verder
23 augustus 2019
Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Daarmee komt de inwerkingtreding van deze wet nu echt dichtbij, en wordt het reguliere arbeidsrecht op het merendeel van de ambtenaren van toepassing. Maar wat gaat er precies veranderen? En wat niet? Schravenmade Advocaten legt het u graag uit. Voor wie geldt de […]

Lees verder
20 augustus 2019
Ontslag van 50+ na 1 januari 2010

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De kantonrechtersformule werd vervangen door de transitievergoeding en dat was voor werkgevers zeer gunstig. Echter zal deze overgangsregeling vervallen per 1 januari 2020. Veel vijftigplussers werden hierdoor behoorlijk benadeeld. Omdat vijftigplussers veel moeilijker een baan vinden is er […]

Lees verder
19 augustus 2019
Inzet eigen personeel bij staking

Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven dat een werkgever (EasyJet) eigen personeel mag inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen, zelfs als de werknemers die worden ingezet betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan en daarbij geen belang hebben. De werkgever handelt dan niet onrechtmatig en niet in […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram