4 oktober 2021
Bewijsmiddelen in het civiele recht

Als twee partijen – particulieren of bedrijven – het niet eens zijn met elkaar en ze komen er onderling niet uit, dan kunnen ze een juridische procedure starten. De rechter spreekt zich dan uit over het conflict. Omdat de rechter zelf geen partij is bij het conflict, neemt hij op basis van zijn eigen waarnemingen […]

Lees verder
1 oktober 2021
Vormfouten in de procedure

Bij een vormfout is er sprake van een fout in de procedure, die niet meer kan worden hersteld. Het gaat dan om fouten die gemaakt worden door de politie – we noemen dit ook wel vormverzuimen - of het Openbaar Ministerie (OM). Wanneer de rechter een vormfout of een vormverzuim constateert, kan hij bepalen dat […]

Lees verder
17 september 2021
Uitkopen van aandeelhouders

In het Burgerlijk Wetboek (BW) worden drie procedures beschreven om een aandeelhouder uit te kopen. Namelijk de procedure van de aandeelhouder die zich op eigen verzoek laat uitkopen, de procedure die omschrijft hoe het in zijn werk gaat als een aandeelhouder zich laat uitkopen op verzoek van de overige aandeelhouders en de procedure waarin een […]

Lees verder
9 augustus 2021
Mogelijkheid tot het digitaal oprichten van een BV.

Het platform waarmee het binnenkort mogelijk is om digitaal een bv op te richten, is volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) klaar voor gebruik. Echter, het systeem kan voorlopig nog niet worden gebruikt door notarissen omdat de bijbehorende wetgeving nog niet van kracht is. Via het DOBV-systeem (Digitaal Oprichten van een BV) kan de oprichter […]

Lees verder
4 augustus 2021
Ontslag op staande voet voor vaccinatieweigeraar

Een werknemer weigert om zich te laten inenten met het coronavaccin ondanks het verzoek van haar werkgever om het wel te doen. Ontslag op staande voet volgt maar er bestaat geen wettelijke vaccinatieplicht. Een ontslag op staande voet kan hierdoor geen stand houden, toch is de werknemer haar baan nu kwijt. De werkneemster is voor […]

Lees verder
3 augustus 2021
Voorwaarden voor adoptie

Bij adoptie wordt de familierechtelijke band met de biologische ouder(s) verbroken en ontstaat er een nieuwe wettelijke familiebetrekking tussen het kind en de adoptieouder(s). Er zijn twee soorten adoptie, namelijk de binnenlandse adoptie en adoptie van een kind uit het buitenland. Het adopteren van het kind uit het buitenland noemen we ook wel interlandelijke of […]

Lees verder
2 augustus 2021
Verschillen tussen huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan kunt u zelf kiezen of u dit huwelijk wilt aangaan onder (algehele) gemeenschap van goederen of dat u liever huwelijkse voorwaarden afspreekt. Wat u met elkaar afspreekt heeft niet alleen gevolgen voor het moment dat u ooit uit elkaar gaat, maar ook voor de aansprakelijkheid voor […]

Lees verder
7 juli 2021
Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: wat zegt de kantonrechter?

Een recruiter tekent een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentie- en relatiebeding. Wanneer zijn werkgever zijn contract niet verlengt, accepteert hij een baan bij een van diens klanten. Zijn voormalige baas wil hem aan het concurrentiebeding houden. Het is niet toegestaan om een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te […]

Lees verder
6 juli 2021
Schadevergoeding: Causaal verband

Als we willen vaststellen of er recht bestaat op een schadevergoeding, dan is een van de eerste vragen die we onszelf moeten stellen de vraag of er een rechtstreeks verband bestaat tussen de schade en de gebeurtenis. We noemen dit het causaal verband. We spreken in deze context ook wel van causaliteit of het oorzakelijk […]

Lees verder
5 juli 2021
Welke personenvennootschappen kennen we in Nederland?

In Nederland kennen we drie soorten personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). Om uit te leggen wat personenvennootschappen zijn en wat de hiervoor genoemde vennootschappen concreet betekenen, is het van belang om eerst uit te leggen wat het verschil is tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen. Personenvennootschappen versus kapitaalvennootschappen We […]

Lees verder
14 juni 2021
Schadevergoeding wegens wanprestatie

Het dagelijks leven hangt aan elkaar van het sluiten van overeenkomsten. Denk maar aan die boodschap in de supermarkt. Feitelijk sluiten we hier een koopovereenkomst, al staan we daar vaak niet zo bij stil. Bij de aanschaf van een auto bent u zich ongetwijfeld meer bewust van het sluiten van een overeenkomst. Andere overeenkomsten waar […]

Lees verder
11 juni 2021
Meerderjarigenbescherming: wat houdt dat in?

Iedereen van 18 jaar en ouder is volgens de wet handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij of zij dan geen toestemming nodig heeft van iemand anders om rechtshandelingen te verrichten. Maar soms is iemand niet in staat om zelf beslissingen te nemen. Dat kan zijn omdat iemand problematische schulden heeft en hulp nodig voor het regelen […]

Lees verder
10 juni 2021
Werknemer in de cel: Reden voor ontslag op staande voet?

Een werknemer meldt zich ondanks eerdere waarschuwingen ziek en is niet bereikbaar voor zijn werkgever. Na tien dagen blijkt hij in detentie te zitten. De werkgever vindt dit ongeoorloofde afwezigheid en ontslaat de werknemer op staande voet. Maar zo makkelijk gaat dat niet. In de Rotterdamse haven zijn ze wel gewend aan ruwe bolsters, maar […]

Lees verder
8 juni 2021
Vacature: Advocaat (40 uur)

Schravenmade Advocaten is een klein en gerenommeerd advocatenkantoor gefocust op de ondernemer. Wij zijn op zoek naar een advocaat of jurist om ons juridisch team te komen versterken.  Wij bieden de dynamiek van de advocatuur, het sparren met cliënten en het oplossen van uiteenlopende zaken in de civiele ondernemingspraktijk, en combineren dat met de zekerheid van […]

Lees verder
10 mei 2021
Afwikkelen van de nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt, dan ontvangen de erfgenamen de bezittingen en de schulden die de erflater op de dag van overlijden heeft. We noemen dit ook wel de nalatenschap of, minder formeel, de erfenis. De erfgenamen hoeven de nalatenschap niet te accepteren, of zij kunnen de erfenis aanvaarden onder voorwaarden. Wij vertellen u hier graag meer […]

Lees verder
6 mei 2021
Tegemoetkoming NOvA in limitering processtukken

In onze blog van 6 januari 2021 vertelden we u dat het gerechtshof Amsterdam per 1 april 2021 een limiet stelt aan de omvang van processtukken. We konden toen nog niet vermoeden dat deze regel per 1 april 2021 niet alleen in Amsterdam, maar voor alle civiele afdelingen van gerechtshoven in Nederland zou gaan gelden. […]

Lees verder
7 april 2021
Wie zich niet aan de coronaregels houdt, riskeert bedrijfssluiting

Werkgevers die hun bedrijf niet vrijwillig tijdelijk sluiten na een corona-uitbraak, kunnen hier door de burgemeester toe worden gedwongen. Om burgemeesters deze bevoegdheid te geven, wordt de Wet publieke gezondheid aangepast. Bij een corona-uitbraak in een bedrijf, kan de GGD adviseren tot tijdelijke bedrijfssluiting zodat de infectiehaard op die plaats uitdooft. Wordt dit advies niet […]

Lees verder
5 april 2021
De huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Op dit moment is het nog zo dat een huurovereenkomst van een woonruimte voor bepaalde tijd ook echt voor bepaalde tijd is. Verlengen van de huurperiode is enkel mogelijk voor onbepaalde tijd. Met de Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten werd daar het afgelopen jaar door de coronacrisis nog wel een uitzondering voor gemaakt. Gedurende de coronacrisis kunnen […]

Lees verder
2 april 2021
Arbeidsrecht in coronatijd: rechten en plichten

De coronacrisis vraagt aanpassingsvermogen van zowel werknemers als werkgevers. Door met elkaar in gesprek te blijven, lukt het veel werkgevers en werknemers om gezamenlijk tot goede afspraken te komen, om zo oplossingen te vinden voor de problemen die Covid-19 met zich meebrengt. Maar wat als die afspraken onderling niet te maken zijn? Wat mag een […]

Lees verder
11 februari 2021
Wat u moet weten over alimentatie

Na een scheiding kan er in bepaalde gevallen recht bestaan op alimentatie. Maar wat is alimentatie eigenlijk? Wie heeft er recht op? En hoelang bent u verplicht alimentatie aan uw partner of kinderen te betalen? Wat is alimentatie? Als partners bestaat er een zogenoemde onderhoudsplicht naar elkaar. Dit betekent dat u en uw partner elkaar […]

Lees verder
10 februari 2021
Erfrecht in een notendop

Na een overlijden moeten de nabestaanden veel regelen. Zo moet de zogenoemde nalatenschap verdeeld worden over de erfgenamen. Maar wie zijn die erfgenamen eigenlijk? En hoe is het wettelijk geregeld als de overledene geen testament heeft? Wie erft wat? Als u uw wensen niet heeft vastgelegd in een testament, dan regelt de wet wie uw […]

Lees verder
9 februari 2021
Kabinet onderzoekt thuiswerkvergoeding en verlengt coulance reiskosten

De periode waarin de vaste reiskostenvergoeding onbelast kan worden vergoed aan werknemers die door de coronacrisis thuiswerken, is opnieuw verlengd. Tot 1 april doet de fiscus niet moeilijk over de vergoedingen. Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheid van een thuiswerkvergoeding. Dat maakte het kabinet bekend tijdens een persconferentie over uitbreiding van de economische steun- en […]

Lees verder
7 januari 2021
Ouderlijk gezag: zo zit het.

Wordt er een kindje geboren? Dan krijgen de ouders niet altijd automatisch het ouderlijk gezag. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten u alles over het ouderlijk gezag. Wat is het? Welke plichten brengt het ouderlijk gezag met zich mee? Wie krijgt het, op welk moment? En kunt u het ouderlijk gezag ook weer kwijtraken? Wat is […]

Lees verder
6 januari 2021
Gerechtshof Amsterdam: limiet aan omvang processtukken

In december 2020 werd bekend dat processtukken in civiele dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures vanaf 1 april 2021 niet meer dan 15 tot 25 pagina’s mogen bevatten. Procesdossiers werden met de tijd steeds dikker en het gerechtshof Amsterdam wil hier een stokje voor steken. Voor nu geldt deze maatregel alleen voor civiele zaken die voor het gerechtshof […]

Lees verder
5 januari 2021
Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Helaas is discriminatie bij werving en selectie nog steeds aan de orde van de dag. De Nederlandse regering vindt het daarom belangrijk om in de wet vast te leggen hoe aan iedereen op de arbeidsmarkt gelijke kansen kunnen worden geboden. Met het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ moet arbeidsmarktdiscriminatie worden teruggedrongen. […]

Lees verder
1 januari 2021
Wetswijzigingen voor HR in 2021

Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee. Zo ook 2021. Dit zijn de wetswijzigingen vanaf 1 januari 2021 die voor HR van belang zijn. Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV. […]

Lees verder
3 december 2020
Weerstand en verzet bij start van een verbetertraject?

Uw werknemer functioneert al enige tijd niet naar wens. U gaat het gesprek aan met hem voor een verbetertraject. De werknemer verzet zich en weigert. Wat nu? Waarom een verbetertraject? U moet de werknemer een verbetertraject aanbieden als zijn functioneren te wensen overlaat en dit (mogelijk) voor u reden is om hem te ontslaan. Alvorens […]

Lees verder
3 december 2020
Overdrachtsbelasting starters en jonge doorstromers tijdelijk afgeschaft

Naar verwachting wordt met ingang van 1 januari 2021 de overdrachtsbelasting voor jonge woningkopers voor een periode van vijf jaar afgeschaft. Dit geldt zowel voor starters als doorstromers, en maakt de aanschaf van een woning voor hen een stukje goedkoper. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Wat wijzigt er?   Vanaf 1 januari 2021 hoeven woningkopers in de […]

Lees verder
2 december 2020
5 tips voor functionerings- en beoordelingsgesprekken in coronatijd

We leven in een bijzondere tijd. Wie had een jaar geleden gedacht dat  thuiswerken in december 2020 de norm zou zijn? En we medewerkers soms maanden niet zouden zien? Ook de beoordelingsgesprekken die aan het eind van het jaar weer voor de deur staan, zullen waarschijnlijk gesprekken op afstand worden. Schravenmade geeft u 5 tips. 1. Stel de […]

Lees verder
1 december 2020
Arbeidsrecht: wat brengt 2021?

Binnen het arbeidsrecht gebeurt er traditioneel veel. Ieder jaar wijzigen wetten en worden regelingen uitgebreid of juist ingeperkt. Maar 2020 was wel een heel turbulent jaar. Niet alleen omdat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking trad en het ambtenarenrecht wijzigde, maar natuurlijk ook vanwege covid-19. En hoewel 2021 qua wetten en regelingen een stuk rustiger lijkt te […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

advocaat utrecht high trust

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

schrAVENMADE ADVOCATEN OP Social media

Schravenmade Advocaten beschikt niet over een derdengelden rekening.
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram