30 maart 2020
Corona update: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Corona update: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Op 17 maart jl. maakt het kabinet een groot pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers bekend. Een van die steunmaatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Op dit moment zijn het ministerie van SZW en het UWV bezig met de uitwerking van deze maatregel. Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
27 maart 2020
Corona, crisis & contracten: overmacht?

Corona, crisis & contracten: overmacht? De verspreiding van het coronavirus dreigt tot een crisis in de zorg te leiden. Maar ook in economisch opzicht ligt een crisis op de loer. Veel bedrijven kampen nu al met acute financiële problemen. In een eerder blog beschreven wij op welke hulp zij kunnen rekenen. Maar hoe zit het […]

Lees verder
23 maart 2020
Coronacrisis? Op deze maatregelen kunnen ondernemers een beroep doen

Coronacrisis? Op deze maatregelen kunnen ondernemers een beroep doen Het coronavirus treft ons allemaal, direct of indirect. Op dit moment werkt een groot aantal werknemers thuis, maar dat is helaas niet overal mogelijk. In veel sectoren (horeca, evenementen, cultuur en sportscholen) ligt de bedrijvigheid volledig plat. Strengere maatregelen zijn niet uitgesloten, wellicht gaan winkels die […]

Lees verder
11 maart 2020
Hoe beïnvloedt het Corona-virus jou?

Hoe beïnvloedt het Corona-virus jou?Je kan er ondertussen niet meer omheen. Iedereen wordt beïnvloed door het Corona-virus. Als werkgever, werknemer, bierbrouwer, vakantieganger, winkelier, evenementenbezoeker. Het heeft in het dagelijks leven invloed of je dat wil of niet. Verschillende ondernemingen merken het aan omzet, werknemers zijn ziek of werken liever thuis en reizigers vragen zich af […]

Lees verder
9 maart 2020
Wanneer verjaart een loonvordering?

Als een werknemer nog achterstallig loon (regulier salaris of salaris voor overwerk) of vakantiegeld tegoed heeft van zijn (voormalig) werkgever, kan hij een loonvordering indienen. Maar let op: een loonvordering kan verjaren. Na de verjaring kan de werknemer de betaling niet meer afdwingen. Schravenmade Advocaten legt u graag uit hoe dit zit. Wat is een […]

Lees verder
7 maart 2020
Update AVG: hoe gaat u om met een datalek?

Update AVG: hoe gaat u om met een datalek? Onlangs maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat het in 2019bijna 27.000 meldingen van een datalek heeft ontvangen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Ook ontving de AP in 2019 25% meer datalekmeldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten. Tijd voor […]

Lees verder
6 maart 2020
Nog steeds een pensioenbeding in uw arbeidsovereenkomsten? Let dan goed op!

Nog steeds een pensioenbeding in uw arbeidsovereenkomsten? Let dan goed op! In veel arbeidsovereenkomsten, zeker in die van oudere werknemers die allangere tijd in dienst zijn, is een zogenaamd pensioenbeding opgenomen. Gelet op de verschuivingen in de AOW- en pensioenleeftijden kan zo’n beding voor de nodige verwarring zorgen. Schravenmade Advocaten legt u uit hoe dit […]

Lees verder
5 februari 2020
Procederen in het arbeidsrecht: hoe gaat het in zijn werk?

Procederen in het arbeidsrecht- hoe gaat het in zijn werk? We schreven er al eerder een blog over: sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Dat betekent dat op veel ambtenaren nu het reguliere arbeidsrecht en het reguliere procesrecht van toepassing is. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, […]

Lees verder
5 februari 2020
Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer?

Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer? Bij ongewenst gedrag op de werkvloer denken veel mensen tegenwoordig direct aan #MeToo. Maar niet alleen seksueel overschrijdend gedrag valt onder ongewenst gedrag. Ook discriminatie, intimidatie, pesten en het maken van kwetsende grappen zijn vormen van ongewenst gedrag. Dit gedrag verpest de sfeer […]

Lees verder
3 februari 2020
Mag een werkgever arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Mag een werkgever arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Als werkgever wilt u met uw tijd meegaan. Flexibel belonen, of over naar een duurzaam wagenpark. En als het niet zo lekker loopt wilt u de broekriem kunnen aantrekken. Bijvoorbeeld door die dertiende maand af te schaffen. Kunt u dan arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Schravenmade Advocaten legt uit. Wat zijn […]

Lees verder
8 januari 2020
Reorganisatie: wat is het afspiegelingsbeginsel?

Reorganisatie- wat is het afspiegelingsbeginsel? Gaat u reorganiseren? Dan is de kans groot dat daarbij arbeidsplaatsen binnen uw bedrijf verloren gaan. U mag dan echter niet zelf kiezen welke werknemers u ontslaat, maar u moet het afspiegelingsbeginsel toepassen. Schravenmade Advocaten legt u uit wat het afspiegelingsbeginsel is en hoe het werkt. Reorganisatie Als u gaat […]

Lees verder
6 januari 2020
Uitzendovereenkomst na doorlopen keten levert geen schijnconstructie op

Een werkgever dient de werknemer in beginsel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden indien de keten volledig is doorlopen. De keten is doorlopen in geval met de werknemer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten of een periode van 24 maanden is verstreken. Het komt echter meer dan eens voor dat dit niet […]

Lees verder
3 januari 2020
Disfunctionerende werknemer? 2 belangrijke tips

Disfunctionerende werknemer? 2 belangrijke tips Heeft u een werknemer die niet helemaal of helemaal niet functioneert? En wilt u daar afscheid van nemen? Dan kunt u deze werknemer niet zomaar ontslaan. Schravenmade Advocaten legt u graag uit aan welke eisen u dan moet voldoen. De ontslaggrond disfunctioneren In een eerder artikel vertelden wij u dat […]

Lees verder
27 december 2019
Werknemer doet uitvinding: yes! Maar wie heeft de rechten?

Er zijn ondernemingen die in de kern innovatief zijn, of moeten zijn, om te kunnen overleven. Maar er zijn ook steeds meer bedrijven die hun werknemers naast hun reguliere werk ‘creativitijd’ geven, tijd om alleen of samen met collega’s nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Maar hoe zit het eigenlijk met een werknemer die een […]

Lees verder
7 december 2019
3 goede redenen om uw alimentatie laten herberekenen

Partneralimentatie wordt berekend op basis van de alimentatiebehoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Na verloop van tijd kunnen hier wijzigingen in optreden, en wel zodanig dat het loont om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken. Schravenmade geeft u graag 3 goede redenen om uw alimentatie te laten herberekenen. Vanaf 2020 wordt […]

Lees verder
6 december 2019
Arbeidsrecht: welke wetten en regels worden in 2020 belangrijk?

Zo aan het einde van het jaar kijken we graag even vooruit naar wat er komen gaat. Wat brengt 2020? In het arbeidsrecht en ambtenarenrecht wordt het een belangrijk jaar, want er komt ingrijpende nieuwe wetgeving aan. Ook een aantal kleine regelingen zal in 2020 veranderen. Schravenmade Advocaten zet graag voor u op een rij […]

Lees verder
5 december 2019
Transitievergoeding moet tijdig worden opgeëist

Een werknemer die deels wordt ontslagen, heeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Maar moet zijn vergoeding wel tijdig opeisen, ook wanneer hij niet op de hoogte is van zijn rechten. De werknemer werkt al sinds 1981 voor dezelfde werkgever. In april 2015 wordt hij ziek. Na twee jaar ziekte concludeert het UWV dat het er […]

Lees verder
4 december 2019
Hoge Raad: werkgever moet slapend dienstverband beëindigen

Er is het hele jaar veel om te doen geweest: het slapend dienstverband. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad dan eindelijk het verlossende arrest gewezen. De Hoge Raad vindt dat werkgevers verplicht zijn om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer. Daarmee zijn slapende dienstverbanden in […]

Lees verder
28 november 2019
Vacature: Jurist medewerker (40 uur)

Schravenmade Advocaten is een klein gerenommeerd kantoor gefocust op de ondernemer. Wij zijn op zoek naar een nieuwe jurist medewerker om ons juridisch team te versterken.  Wij bieden de dynamiek van de advocatuur, het sparren met cliënten en het oplossen van uiteenlopende zaken in de civiele ondernemingspraktijk, en combineren dat met de zekerheid van een vast […]

Lees verder
11 november 2019
Indexering alimentatie per 1 januari 2020

Betaalt of ontvangt u partner- en/of kinderalimentatie? Dan wordt dit bedrag per 1 januari 2020 iets hoger. De Minister van Justitie heeft namelijk eind oktober het alimentatie indexeringspercentage voor 2020 vastgesteld op 2,5%. Maar wat is alimentatie indexering eigenlijk? Voor wie geldt het? En hoe werkt het precies? Wat is wettelijke alimentatie indexering? Het leven […]

Lees verder
6 november 2019
Vaststellingsovereenkomst? Werkgever let op

Als werkgever komt u soms samen met uw werknemer tot de conclusie dat het beter is als de wegen zich scheiden. U beëindigt de arbeidsovereenkomst dan ‘met wederzijds goedvinden’. De redenen daarvoor kunnen verschillen. De klik kan gewoonweg weg zijn, maar er kunnen ook bedrijfseconomische omstandigheden of een vertrouwensbreuk spelen. Wat de oorzaak ook is: […]

Lees verder
5 november 2019
Ontslag? 7 zaken die u moet weten over WW

Als een werknemer werkloos raakt of dreigt te raken zit hij vaak met veel vragen. Heb ik recht op WW? Hoe lang? En hoe hoog is een WW-uitkering eigenlijk? In dit artikel bespreekt Schravenmade Advocaten 7 zaken die iedereen moet weten over de WW. 1. Geen recht op WW Als een werknemer uit zichzelf ontslag […]

Lees verder
4 november 2019
Dienstwoning? Zo zit het

Hoewel het tegenwoordig minder vaak voorkomt dan vroeger zijn er nog steeds werknemers die in een dienstwoning wonen. Zo komt het onder meer nog voor in de zorg, de land- en tuinbouw en - steeds vaker - het onderwijs. Er zijn ook nog boswachters, conciërges en dominees die in een dienstwoning wonen. Maar wat gebeurt […]

Lees verder
7 oktober 2019
Wat zijn eigenlijk redenen voor ontslag?

Werknemers worden in Nederland goed beschermd. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan moet hij daar een goede reden voor hebben én deze reden kunnen onderbouwen. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke redenen om iemand te ontslaan? Schravenmade Advocaten zet ze graag voor u op een rij en vertelt u daarnaast wat er vanaf 1 […]

Lees verder
6 oktober 2019
Wanneer mag een werkgever een werknemer schorsen?

Als een werknemer zich op het werk ongepast gedraagt gaan werkgevers nog wel eens over tot een schorsing of een non-actiefstelling. Omdat zij willen onderzoeken wat er precies is gebeurd bijvoorbeeld. Maar aan welke regels moeten werkgevers zich daarbij houden? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Wat is een schorsing of non-actiefstelling? De schorsing van […]

Lees verder
5 oktober 2019
Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan. Een precieze dag voor de melding is echter niet voorgeschreven. De […]

Lees verder
4 oktober 2019
Regels voor functionerings- en beoordelingsgesprekken

Als het goed is, bespreekt iedere werkgever van tijd tot tijd met zijn werknemers hoe het gaat. Niet alleen informeel bij de koffieautomaat, maar ook formeel, liefst als onderdeel van een gesprekscyclus. Daarbij worden in de praktijk de termen functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek nog wel eens door elkaar gehaald, terwijl de betekenis ervan verschilt. Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
12 september 2019
7 zaken die u moet weten over arbeidstijden

De Arbeidstijdenwet (ATW) regelt de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers. Het is een complexe wet, waar niet iedereen even goed van op de hoogte is. Daarom bespreekt Schravenmade Advocaten in dit artikel 7 zaken die iedereen moet weten over arbeidstijden. 1. Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet? De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers vanaf […]

Lees verder
9 september 2019
Ontslaggrond gewetensbezwaren vanaf 2020 niet stapelbaar

Het stapelen van ontslaggronden (de i-grond) wordt per 1 januari 2020 mogelijk als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt. De ontslaggrond gewetensbezwaren (de f-grond binnen de Wet werk en zekerheid, WWZ) vormt hierop een uitzondering en kan niet worden gestapeld met andere ontslaggronden. Dat staat in de Nota van wijziging Verzamelwet SZW […]

Lees verder
5 september 2019
Een getuigschrift: hoe zit het eigenlijk?

Als een werknemer erom vraagt is een werkgever op grond van de wet verplicht om bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken. Maar wat moet er in zo’n getuigschrift staan? Wat mag erin? En wat vooral ook niet? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram