6 augustus 2019
De oproepovereenkomst onder de WAB

Werkgevers opgelet! Controleer uw bestaande arbeidsovereenkomsten met wisselende arbeidsduur. De oproepovereenkomst krijgt per 1 januari 2020 een uitbreidere regeling binnen het arbeidsrecht. Daarnaast zal voor een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd ook een hogere WW-premie gaan gelden dan voor een gewone arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De standaard oproepovereenkomst betreft de situatie waarbij een werknemer geen vast […]

Lees verder
5 augustus 2019
Wanneer is er recht op politiek verlof?

Het politiek verlof is geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:643. In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet arbeid en zorg was politiek verlof ook opgenomen, maar nadien is besloten om dit toch in het Burgerlijk Wetboek te laten omdat dit recht te ver afstaat van de doelstellingen van de Wet arbeid en zorg. Politiek verlof onbetaald […]

Lees verder
4 augustus 2019
Hoe zit het ook al weer met de aanstellingskeuring?

Lang niet alle werkgevers weten het, maar alleen in uitzonderingsgevallen mag een sollicitant medisch gekeurd worden voor een functie. Ruim 60% van de werkgevers en werknemers kent de regels rondom de aanstellingskeuring niet. Hoe zit het ook al weer? De onbekendheid met de regels, blijk uit een internetonderzoek dat is uitgevoerd door de SER-Commissie Klachtenbehandeling […]

Lees verder
3 augustus 2019
Mag een werkgever verlof weigeren?

Het weigeren van verlof aangevraagd door een werknemer is vaak niet toegestaan. Net zoals het aanvragen van vakantie moet de werkgever een goede reden hebben om de vrije dag(en) te weigeren. Verlof is iets anders dan vakantie. Vakantie is een vrijstelling van het verrichten van de afgesproken arbeid, waarbij de besteding van de vrije tijd […]

Lees verder
15 juli 2019
Mag een werkgever een zieke werknemer controleren?

Heeft u werknemers die regelmatig of langdurig ziek zijn? Dan weet u vast dat u veel verplichtingen hebt én dat u, als u daar niet aan voldoet, na twee jaar een loonsanctie riskeert. Maar wat doet u als u twijfelt of een werknemer wel echt ziek is? Mag u dat dan (laten) controleren? Schravenmade Advocaten […]

Lees verder
14 juli 2019
Het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen

Op dit moment is er een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding: het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen. De huidige wet- en regelgeving op dit punt is versnipperd, sterk verouderd en complex. Met het wetsvoorstel wil de wetgever de regels laten aansluiten bij de praktijk en ondernemerschap stimuleren. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat veranderen. Wat is een […]

Lees verder
12 juli 2019
Hoe de transitievergoeding te berekenen als werknemer geen vast salaris heeft?

De transitievergoeding berekenen bij geen vast salaris van de werknemer, maar variabel loon of wisselend aantal uren per maand. En wat is voorverlenging? De werkgever moet in principe een transitievergoeding betalen als een dienstverband wordt beëindigd en het dienstverband heeft langer dan twee jaar geduurd. Maar hoe bereken je dat als de werknemer geen vast […]

Lees verder
11 juli 2019
Fijne vakantie! Wat zijn ook alweer de regels over vakantiedagen?

Het is zover, de vakantie staat voor de deur. Lekker rustig komende tijd op de zaak. Of misschien iets te rustig? Omdat u het vakantierooster nog niet rond heeft, of er toch wel heel veel mensen last minute vrij willen nemen? Hoe zit het ook alweer met het recht op vakantie? Schravenmade Advocaten legt het […]

Lees verder
2 juli 2019
Wat zijn de regels voor het geven van referenties?

Wie informatie opvraagt over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden. Dat geldt ook voor werkgevers die desgevraagd een boekje open doen over (ex)-werknemers. Wat zijn de regels voor referenten? Het opvragen van referenties is een veelgebruikte manier voor een werkgever om nuttige informatie over een sollicitant in te winnen. Naast het feit dat […]

Lees verder
1 juli 2019
Hogere WW-premie voor tijdelijk werk

Met de Wet arbeidsmarkt in balans komt er een nieuw WW-premiestelsel. De oude sectorpremie en de Awf-premie verdwijnen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie aangepast naar de aard van het contract. Huidige WW-premie Onder de huidige wetgeving betalen werkgevers de eerste zes maanden een premiedifferentiatie met een WW-premie per sector. Na dit eerste halfjaar […]

Lees verder
29 juni 2019
Pensioenakkoord: hoe nu verder?

Nu ook VCP, de laatste van de vakcentrales die nog een handtekening onder het pensioenakkoord moest zetten, het groene licht heeft gegeven, maken de partijen zich op voor vervolgstappen. Wat moet er nog gebeuren voor het Nederlandse pensioenstelsel daadwerkelijk wordt gewijzigd? Allereerst, wat is er ook al weer afgesproken in het pensioenakkoord? De AOW-leeftijd wordt […]

Lees verder
28 juni 2019
Als 21-jarige krijg je vanaf 1 juli een minimumloon van €1.635 per maand

Het minimumloon gaat per 1 juli voor 21-jarigen fors omhoog. Jongeren vanaf 21 jaar verdienen vanaf maandag voortaan hetzelfde minimumloon als volwassenen. Dat is het gevolg van een kabinetsbesluit uit 2016. Volgens vakbond FNV gaat een 21-jarige hierdoor 510,69 euro per maand op vooruit. De bond voerde, samen met andere vakbonden en jongerenorganisaties, flink actie […]

Lees verder
17 juni 2019
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen komt eraan

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is al sinds medio 2016 in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 10 juni 2019 heeft de Tweede Kamer over het voorstel gedebatteerd, nadat het een tijdje terug op een aantal punten werd gewijzigd. Daarmee komt invoering van deze wet in zicht. Schravenmade Advocaten legt uit wat er gaat […]

Lees verder
16 juni 2019
Zieke werknemer? Dit zijn de verplichtingen voor werkgevers

Is een van uw werknemers langdurig ziek? Dan moet u als werkgever zich zo veel mogelijk inspannen om re-integratie in de eigen of een andere passende functie mogelijk te maken. Daarbij heeft u veel verplichtingen. Voldoet u daar niet aan? Dan riskeert u een loonsanctie waarbij het UWV u kan verplichten om nog maximaal één […]

Lees verder
15 juni 2019
Betere positie werknemers bij doorstart onderneming

Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst bij de nieuwe eigenaar. Alleen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt hiervan afgeweken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken […]

Lees verder
14 juni 2019
Inschakeling van uitzendkrachten: arbeidsomstandigheden

Bij het inschakelen van uitzendkrachten is in het kader van de arbeidsomstandigheden de inlener medeverantwoordelijk voor de uitzendkracht. Zo heeft de inlener bijvoorbeeld de plicht om de uitzendkracht voor te lichten over het te gebruiken gereedschap. De uitzendovereenkomst geldt wettelijk als een arbeidsovereenkomst. Het uitzendbureau is, als werkgever, aansprakelijk voor bedrijfsongevallen op grond van de […]

Lees verder
4 juni 2019
Partneralimentatie vanaf 2020 naar maximaal 5 jaar

In week 21 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Deze nieuwe wet gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt de alimentatieduur maximaal 5 jaar. Op dit moment is dat nog maximaal 12 jaar. Schravenmade Advocaten vertelt u graag wat er precies gaat veranderen en waarom. Geschiedenis partneralimentatie De […]

Lees verder
3 juni 2019
Stelende werknemer op staande voet ontslaan? 4 tips

Stelen van de baas is in Nederland veruit de belangrijkste reden voor ontslag op staande voet. Soms gaat het daarbij om een flinke greep uit de kas of voorraadkast, maar veel vaker gaat het om zogenaamde bagateldelicten, zoals het stelen van een zak chips of een chocoladereep. Vermoedt u dat er ook in uw bedrijf […]

Lees verder
2 juni 2019
Vakantiedagen: drie regels uitgelicht

Volgende maand is het weer zover: tijd voor de zomervakanties in Nederland. Het moment om te ontspannen en afstand te nemen van het werk. Om alvast in de stemming te komen en straks misverstanden te voorkomen: drie regels rondom vakantie uitgelicht. Bij een recht op loon bouwt de werknemer ook vakantiedagen op. Viermaal de overeengekomen […]

Lees verder
1 juni 2019
Nieuwe ontslagregels en meer per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit en treedt per 1 januari 2020 definitief in werking. Minister Koolmees hoopt met een pakket aan maatregelen werkgevers te stimuleren vaker arbeidscontracten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van deze wet? Ketenregeling De maximale periode waarover een werkgever een serie tijdelijke […]

Lees verder
21 mei 2019
Het UBO-register komt eraan

Hoogstwaarschijnlijk treedt vanaf januari 2020 in Nederland het zogenaamde UBO-register in werking. Vanaf de inwerkingtreding worden ondernemingen en andere rechtspersonen verplicht om de gegevens van hun ultimate beneficial owner (UBO), ofwel de uiteindelijk belanghebbende of (in)directe eigenaar, te registreren. Schravenmade Advocaten vertelt u er graag meer over. Het UBO-register De verplichting tot het invoeren van […]

Lees verder
21 mei 2019
Meerderheid Eerste Kamer achter WAB

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan. Flexibele medewerkers worden onder de WAB beter […]

Lees verder
20 mei 2019
Inschakeling van uitzendkrachten: de driepartijenverhouding

Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener. Het is dus een driepartijenverhouding, terwijl ‘gewone’ arbeidsrelaties uit twee partijen bestaan.  In de praktijk is de gang van zaken, dat een uitzendkracht zich inschrijft bij een uitzendbureau en deze voor hem op zoek […]

Lees verder
18 mei 2019
Werkgevers, blijf alert op concurrentiebeding in tijdelijk contract

Sinds 1 januari 2015 kunt u in een arbeidscontract voor bepaalde tijd alleen een concurrentiebeding opnemen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Bovendien moet u deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen schriftelijk motiveren. Werkgevers moeten hier alert op blijven, temeer omdat rechters strenge eisen stellen aan deze motivering. In dit artikel vertelt Schravenmade […]

Lees verder
30 april 2019
CNV naar de rechter om slapende dienstverbanden

Volgens vakbond CNV is er geen enkele reden meer voor slapende dienstverbanden. De vakbond stapt naar de rechter om te eisen dat werkgevers hun werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, mét een transitievergoeding. Volgens de bond moet er aan einde komen aan de praktijk waarbij werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan […]

Lees verder
29 april 2019
Kantonrechter: Buitenlandse werkgever moet zich aan de wet houden

In zijn arbeidsovereenkomsten met piloten en cabinepersoneel is de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair duidelijk: zij vallen onder het Ierse arbeidsrecht. De Nederlandse rechter laat zich echter niet negeren. Ryanair moet acht piloten nu ieder tonnen aan vergoedingen betalen. Over welk arbeidsrecht waar geldt, zijn in Europa afspraken gemaakt. Artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 593/2008 […]

Lees verder
18 april 2019
De Wet arbeidsmarkt in balans komt eraan: dit zijn de 4 belangrijkste wijzigingen

Het kabinet maakt op dit moment haast met de in het regeerakkoord aangekondigde wijzigingen in het arbeidsrecht. Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (Wab) is in februari aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet nog voor de kamerwisseling in juni 2019 door de Eerste Kamer wordt geloodst. De Wab zal […]

Lees verder
17 april 2019
Autoriteit Persoonsgegevens past beleidsregels over boetes aan

Een overtreding van de privacywet kan een boete tot gevolg hebben. De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding. Daarnaast speelt bij het vaststellen van de hoogte bijvoorbeeld ook de ernst, omvang en duur van de […]

Lees verder
15 april 2019
Zo bouwt u een volledig ontslagdossier op

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren? Dan moet u een zo volledig mogelijk ontslagdossier hebben opgebouwd, wil de procedure bij de rechtbank kans van slagen maken. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten hoe u dat doet. Waarom moet u een ontslagdossier opbouwen? Vroeger, dat wil zeggen tot de inwerkingtreding van de Wet […]

Lees verder
14 april 2019
Uw werknemers een alcohol- of drugstest afnemen: mag dat?

In een vorig blog vertelden wij u dat gedragingen van uw werknemers in de privésfeer onder omstandigheden kunnen leiden tot ontslag, al dan niet op staande voet. Als een werknemer buiten werktijd drugs heeft gebruikt, bijvoorbeeld. Maar kunt u dat controleren? Mag u uw werknemers verplichten tot een alchohol- of drugstest? Die vraag beantwoordt Schravenmade […]

Lees verder

Meest recente berichten

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram